«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimien logistiikkalaitos : Tela-ajoneuvojen maastouttamisjärjestelmät 4000000928

09.11.2017 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-023934
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 216-450353
Osallistumishakemukset 15.12.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
PL 69
33541
Tampere

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kansallinen henkilötunnus FI0952029-9
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Sähköpostiosoite purchase3.fdflogcom@mil.fi
Hankintaviranomaisen yleisosoitewww.puolustusvoimat.fi
Osoite, josta saa lisätietoja

Ks. edellä yhteyspiste(et)

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja)

Ks. edellä yhteyspiste(et)

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Ks. edellä yhteyspiste(et)

I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisjaostot

I.3 Pääasialliset toimialat

Puolustus

I.4 Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta
Ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

Tela-ajoneuvojen maastouttamisjärjestelmät 4000000928

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Tavarahankinnat
II.1.5 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Hankinnan tarkoituksena on tuottaa Puolustusvoimien Telaerikoisajoneuvoille (TEA) ja Panssaroiduille tela-ajoneuvoille (MTLB) maastouttamisjärjestelmät, joilla voidaan vaikeuttaa havaitsemista, luokittelua ja tunnistamista erityisesti ilmasta käsin tapahtuvaa tiedustelua vastaan.

Hankinta sisältää kaksipuoleisesta kesä- / talvinaamioverkkomateriaalista valmistetun maastouttamissuojan, tukirakenteet (kohotinsauvat, pallokohottimet yms.), ankkurointimenetelmät (maavaajat + pajavasarat) ja varas-to-/kuljetuspakkaukset.

Maastouttamismateriaali kulkee kohteen mukana. Kuljetuspakkaukset toimivat myös varastopakkauksina.

II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Turva-, palontorjunta-, poliisi- ja maanpuolustusvälineet. (35000000-4)
II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Lisäkohde (-kohteet)
Päänimikkeistö
Turva-, palontorjunta-, poliisi- ja maanpuolustusvälineet. (35000000-4)
II.1.8 Sopimus on jaettu osiin
Ei
II.1.9 Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2 Sopimuksen määrä tai laajuus

II.2.1 Kokonaismäärä tai laajuus

Hankittava määrä:

Panssaroitujen tela-ajoneuvojen maastouttamisjärjestelmät seuraavasti:

• MTLB A, 1 protokappale + 11 - 15 kpl sarja

• MTLB C, 1 protokappale + 5 kpl sarja

• MTLB E, 1 protokappale + 19 - 23 kpl sarja

• Suunnittelu ja dokumentointi, 1 kpl

Telaerikoisajoneuvojen maastouttamisjärjestelmät seuraavasti:

• TEA A, 1 protokappale + 18 -22 kpl sarja

• TEA E, 1 protokappale + 18 - 22 kpl sarja

• TEA VEHA, 1 protokappale + 5 kpl sarja

• TEA KOPA B, 1 protokappale + 10 - 14 kpl sarja

• Suunnittelu ja dokumentointi, 1 kpl

Lisäksi:

• Varaosapaketti, 2 - 4 kpl

Hankintaan sisällytetään optiot tilauksille 31.3.2022 asti seuraavasti:

• MTLB A, enintään 4 kpl

• MTLB C, enintään 30 kpl

• MTLB E, enintään 4 kpl

• TEA A, enintään 29 kpl

• TEA E, enintään 29 kpl

• TEA VEHA, enintään 6 kpl

• TEA KOPA B, enintään 4 kpl

• Varaosapaketti, enintään 4 kpl

Ennakoitu arvo tai hintahaarukka ilman arvonlisäveroa:

2500000 - 3000000 EUR

II.2.2 Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia

Kyllä

Kyseisten lisähankintamahdollisuuksien kuvaus:

Kts. edellä kohta II.2.1 Kokonaismäärä tai laajuus.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2 Osallistumisehdot

III.2.1 Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

Lisätiedot osallistumisehdoista löytyvät osallistumishakemuspyynnöstä, joka on tämän hankintailmoituksen liitteenä 1.

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2.1 Sopimuksentekoperusteet

Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä tai tarjouspyynnössä taikka neuvottelukutsussa esitetyt perusteet

IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.1 Hankintayksikön asiakirja-aineistolle antama viitenumero

4000000928

IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus on julkaistu aiemmin
Ei
IV.3.4 Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.12.2017 klo 12.00
IV.3.6 Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia

suomi (FI)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4 Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
8.11.2017

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Osallistumishakemuspyyntö Tela-ajoneuvojen maastouttamisjärjestelmät 4000000928.doc

«« Takaisin