«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä : Eksoten D1-siiven muutostöiden sähköurakka

16.11.2017 11:01
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-023178
Tarjoukset 15.12.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Y-tunnus 0725937-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Lappeenranta
Yhteyshenkilö Jari Akkanen
Postiosoite Valto Käkelän katu 3
Postinumero 53130
Postitoimipaikka Lappeenranta
Maa Suomi
Puhelin +358406513001
Sähköpostiosoite jari.akkanen@eksote.fi
Faksi +35853525985
Internet-osoite (URL) http://www.eksote.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMawV0LuH4AWVQeN2qx6z5%2BM3hi2lmiTRXyQ0gbqGi%2BzpJ9fQYfL1bFR
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Eksoten D1-siiven muutostöiden sähköurakka
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
1130/02.08.00.04.00.03.01/2017
Hankinnan kuvaus

Tarjouspyynnön kohteena on Etelä-Karjalan keskussairaalan D1-siiven muutostöiden sähköurakka tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyllä tavalla.

Hankkeen urakkamuotona on jaettu urakka, jossa sähköurakoitsija toimii hankkeen alistettuna sivu-urakoitsijana. Hanke sisältää kaikki suunnitelmissa ja tarjouspyynnössä esitetyt työt saatettuna täysin valmiiksi.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Lappeenranta (K405)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.8.2018 - 28.2.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajien soveltuvuudelle on asetettu kelpoisuusvaatimuksia. Vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön kohdassa 3. Tarjousten valinta- ja vertailuperusteet.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouspyynnön kohdan 3 mukaisesti.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouspyynnön mukaisesti.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
15.12.2017 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjousten tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä.

Lisätietoja

Tarjouspyyntöasiakirjat julkaistaan SokoPro-projektipankissa osoitteessa http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMawV0LuH4AWVQeN2qx6z5%2BM3hi2lmiTRXyQ0gbqGi%2BzpJ9fQYfL1bFR.

Tarjoukset voidaan jättää joko sähköisesti SokoPro-projektipankkiin, tai toimittaa omalla vastuulla suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Kirjaamo, Valto Käkelä katu 3, 1. krs, 53130 Lappeenranta.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMawV0LuH4AWVQeN2qx6z5%2BM3hi2lmiTRXyQ0gbqGi%2BzpJ9fQYfL1bFR

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin