«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Ultraäänilaite

12.10.2017 14:57
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-022189
Tarjoukset 3.11.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Y-tunnus 0828618-9
Postiosoite Kauppakatu 25
Postinumero 94100
Postitoimipaikka Kemi
Maa Suomi
Sähköpostiosoite hankintapalvelut@lpshp.fi
Internet-osoite (URL) http://www.lpshp.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/lpshp?id=139377&tpk=1ec52c5f-91d7-4575-9a3b-f28f69a1005e
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Ultraäänilaite
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
17/2017
Hankinnan kuvaus

Pyydämme tarjoustanne Länsi-Pohjan keskussairaalan radiologian osastolle hankittavasta ultraäänilaitteesta. Laitteella tullaan tekemään erityisesti rintojen tutkimuksia ja toimenpiteitä, mutta sitä tullaan tilanteen mukaan käyttämään myös verisuonten ja vatsan alueen tutkimuksissa ja toimenpiteissä. Tarjottavien laitteiden on täytettävä kaikki "Hankinnan kohteen kriteerit" -osiossa mainitut pakottavat vaatimukset, jotta laite huomioidaan tarjousvertailussa. Tarjottavien laitteiden on täytettävä vaatimukset, jotka laki terveydenhoidon tarvikkeista ja laitteista (629/2010) määrittää terveydenhuollossa käytettäville tarvikkeille ja laitteille. Valituilla laitteilla on oltava CE-merkintä. Laitteet koekäytetään asiantuntijakäyttäjien toimesta teknisten ominaisuuksien arvioimiseksi.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
40000.00 - 48000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Ultraäänidiagnostiikkalaitteet. (33124120-2)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla, tarjousten hintataso on liian korkea taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei suunniteltua hankintaa ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa, Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan hankintalain 73 a §:n perusteella.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
3.11.2017 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin