«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Vantaan kaupunki / Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala : Rakennuttajakonsultti Hakunilan päiväkotihankkeeseen

12.10.2017 14:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-022176
Tarjoukset 26.10.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Vantaan kaupunki / Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Y-tunnus 0124610 - 9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tilakeskus
Yhteyshenkilö Juha Vuorenmaa
Postiosoite Asematie 7
Postinumero 01300
Postitoimipaikka Vantaa
Maa Suomi
Puhelin +358405346960
Sähköpostiosoite juha.vuorenmaa@vantaa.fi
Internet-osoite (URL) http://www.vantaa.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=136102&tpk=18339da5-44fe-40fc-ac5a-bee8aec8b7f4
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Rakennuttajakonsultti Hakunilan päiväkotihankkeeseen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
VD/7995/10.03.02.03/2017
Hankinnan kuvaus

Vantaan kaupungin tilakeskus pyytää tarjouksia Hakunilan päiväkotihankkeen kilpailutuksen ja rakentamisen aikaisista rakennuttamistehtävistä ja työmaavalvonnasta ml. TATE-valvonta. Tarjoukset annetaan tuntiveloituksiin perustuvalla kattohinnalla. Uudishankkeeseen tulee 192 tilapaikkaa, henkilökuntaa noin 30 henkilöä ja hankkeen laajuus on noin 1900brm2. Hankesuunnitelman mukainen tavoitehinta (hankeen kokonaisarvo) hankkeelle on 6,75M€ (ALV 0%). Hankkeen suunniteltu valmistumisajankohta on kesä 2019 (käyttöönotto viim. 1.8.2019), ja tilaajan näkemys hankkeen toteutusmuodosta on KVR-urakka. Konsultin toimeksianto alkaa marraskuussa 2017 KVR-hankinnan valmistelulla, heti konsulttivalinnan jälkeen. Rakennuttajakonsultin tehtäviin kuuluvat RT 10-11107 tehtäväluettelon HRJ12 kohtien C-I, J5 tehtävät. Toimeksiannossa huomioitavaa: - merkittävä osa tehtäväluetteloiden tehtävistä on KVR-toteuttajan vastuuseen kuuluvia. Näiden osalta konsultilla on huolehtimisvelvoite siitä, että tilaajan tavoitteet täyttyvät suunnitteluratkaisussa - konsultti laatii projekti- ja valvontasuunnitelman, - konsultti laatii urakkatarjouspyynnön ml. tilaajan turvallisuusasiakirjat, - konsultti avustaa tilaajaa hankintailmoituksen julkaisussa tilaajan käyttämässä Cloudia-kilpailutusjärjestelmässä, johon konsultti tuottaa kilpailutusaineiston, - konsultti laatii KVR-kilpailutusmateriaalin, urakkasopimukset ja osallistuu käytäviin urakkaneuvotteluihin, valmistelee tarjousvertailut - konsultilla on huolehtimisvelvoite, että urakoitsijan suunnitteluratkaisut ja toteutus täyttävät hankesuunnitelmaan kirjatut tavoitteet, - konsultin tehtäviin kuuluu toteuttajan kokoonkutsumiin ja/tai järjestämiin urakoitsijapalavereihin ja työmaakokousten osallistuminen tilaajan edustajana sekä tarpeellisten tilaajakokousten pitäminen, - RT 16-11121 rakennusteknisten töiden työmaavalvonta sekä RT 16-11123 taloteknisten töiden valvonta tehtäväluetteloiden mukaiset tehtävät sisältyvät konsultin toimeksiantoon, - valvonnassa kiinnitettävä erityistä huomiota työn aikaiseen kosteuden- ja puhtaudenhallintaan. Rakentamisessa noudatetaan Kuivaketju 10-menettelyä ja hankkeelle nimetään ulkopuolinen kosteudenhallintakoordinaattori (hankinta sisältyy toimeksiantoon), - konsultti järjestää, organisoi ja dokumentoi takuuajan tarkastukset (1- ja 2-vuotistakuutarkastukset). Takuuajan tarkastukset eivät sisälly toimeksiannon kattohintaan ja ne suoritetaan tuntiveloituksella. Projektipäällikön tulee olla suorassa työ- tai omistussuhteessa tarjoavaan yritykseen. Valvojina hyväksytään alikonsultit. Hankkeen rakennusvalvontayhteistyössä on käytössä lupapiste.fi järjestelmä. Tilaaja perustaa Sokopro-projektinpankin hankkeelle. Konsultti huolehtii, että huoltokirjamateriaali on laadittu asianmukaisesti Vantaan kaupungin käyttämään Granlund Manager -järjestelmään. Töiden tilanteesta laaditaan säännölliset kk-raportit ml. hankkeen kustannusennuste. Työmaan edistyminen / työvaiheet todennetaan myös digikuvin tms. Lisäksi konsultti sitoutuu suorittamaan muita em. toimeksiantoon liittyviä tehtäviä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakentamiseen liittyvät palvelut. (71500000-3)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
6.11.2017 - 15.8.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
26.10.2017 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin