«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Satakunta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Ammatillinen työvoimakoulutus 2018

12.10.2017 12:49
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-022157
Tarjoukset 6.11.2017 klo 16.15 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Satakunta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Y-tunnus 2296962-1
Yhteyshenkilö Tarjouspalvelu.fi/Satakunnan ELY-keskus
Postiosoite Valtakatu 12
Postinumero 28100
Postitoimipaikka Pori
Maa Suomi
Puhelin +358295022000
Sähköpostiosoite antero.arvela@ely-keskus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ely-keskus.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=139570&tpk=9425b4c8-8b42-48c8-860e-3c93e2be569b
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Ammatillinen työvoimakoulutus 2018
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
SATELY/311/2017
Hankinnan kuvaus

Satakunnan ELY-keskus pyytää tarjouksia ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailutettavan koulutuksen sisältö on esitetty tarkemmin koulutuskuvauksissa (liitteet 1 - 13) Hankintayksikkö valitsee yhden (1) palveluntuottajan kuhunkin koulutukseen (koulutuskuvaus), jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävä hankinta toteutuu talousarviovuonna 2018 ja sen jälkeen käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Koulutusvolyymia tarjotinmallisissa koulutuksissa ei voida tarkkaan arvioida vuositasolla johtuen mm. kulloisenkin vuoden työmarkkinatilanteesta alueella. Koulutustyyppi (rintama- tai tarjotinkoulutus) ilmenee koulutuskuvauksesta.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut. (80000000-4)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Satakunta (FI196)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2018 - 31.12.2018

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajien soveltuvuus ja tarjoajien sulkeminen tarjouskilpailun ulkopuolelle: sovelletaan hankintalain (1397/2016) 80-86 § ja 105 §:ää sekä hankintayksikön vähimmäisvaatimuksia.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouskilpailun voittajalta pyydetään seuraavat asiakirjat: - kaupparekisteriote sekä tarvittaessa - verojäämätodistus - selvitys eläke- ja sosiaaliturvamaksujen suorittamisesta - kouluttajien cv:t - selvitys tarjoajan taloudellisesta tilanteesta - lisäselvitykset alihankkijoista

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan seuraavia lakeja ja ohjeita Laki julkisista hankinnoista (1397/2016) Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012 5. ja 6. luku Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 1073/2012 Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan perustellusta ja todellisesta syystä Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Palvelun siirtyminen, peruuntuminen tai hankkimatta jättäminen ei aiheuta hankintayksikölle korvausvelvollisuutta. Hankintamenettelyn vaiheet ovat seuraavat: - tarjouspyyntö (tarjouspalvelu.fi) - tarjousten jättäminen - tarjousten avaaminen - tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen - tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen - vähimmäisvaatimusten täyttyminen - tarjousten vertailu - hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen sekä hankintasopimuksen valmistelu - hankintasopimuksen solmiminen - palvelun laatuarviointi (työllistyminen ja opiskelijapalaute)

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
6.11.2017 16.15

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 0295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 0295643314
Internet-osoite http://www.markkinaoikeus.fi
«« Takaisin