«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Vantaan kaupunki / Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala : Kansallinen hankintailmoitus

12.10.2017 10:56
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-022127
Tarjoukset 15.11.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Vantaan kaupunki / Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Y-tunnus 0124610 - 9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tilakeskus
Yhteyshenkilö Pasi Salo
Postiosoite Asematie 7
Postinumero 01300
Postitoimipaikka Vantaa
Maa Suomi
Puhelin +35898392218
Sähköpostiosoite Pasi.Salo@vantaa.fi
Internet-osoite (URL) http://www.vantaa.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=139580&tpk=c341c43f-1e8a-4780-b586-3731f21b4bcd
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
139580
Hankinnan kuvaus

Rakennusten sähköteknisten laitteiden ja järjestelmien asiantuntijapalveluiden palvelukuvaus 1. Hankinnan kuvaus Vantaan kaupungin maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialaan kuuluva tilakeskus-tulosalue vastaa asiakastoimialojen tarvitsemien toimitilojen ja asuntojen hankkimisesta ja ylläpidosta. Vantaan kaupungin omistamia rakennuksia on noin 800 kappaletta. Sopimuksen kohteena olevat palvelut sisältävät Vantaan kaupungin ja kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden kiinteistöjen ja rakennusten sähkölaitteistojen kunnossapitoon liittyviä asiantuntijatehtäviä, joiden avulla varmistetaan sähkölaitteistojen käytön häiriöttömyys. 2. Kiinteistöjen ja rakennusten yleiskuvaus Vantaan kaupungin tilakeskuksen hallinnoimia kiinteistö ja huoneistoja ovat mm. koulut, päiväkodit, terveyskeskukset, sairaalat, virastot, juna-asemat ja liikuntatilat. 3. Kohteiden ylläpidon nykyiset järjestelyt Vantaan kaupunki käyttää huolto- ja kunnossapito-ohjelmien suunnittelussa ja seurannassa Granlund Manager -huoltokirjaohjelmistoa, jota voidaan hyödyntää mm. kiinteistönhoidon ja kunnossapidon suunnittelussa, seurannassa ja valvonnassa sekä käyttöpäiväkirjan ylläpidossa sekä energiahallinnassa. 4. Hankinnan kohde Hankittavat palvelut sisältävät sähkölaitteiden huolto- ja kunnossapito-ohjelmien laadintaan liittyviä tehtäviä sekä sähkölaitteistojen määräaikaistarkastusten valmisteluun ja niissä ilmenneiden puutteiden korjaamiseen liittyviä tehtäviä. Sähkölaitteistojen määräaikaistarkastusten valmistelu voi sisältää tilaajan ns. omavalvontatarkastuksen, jossa havaitut puutteet korjataan ennen varsinaisen määräaikaistarkastuksen hankintaa. Toimeksianto voi sisältää myös sähköteknisten laitteiden ja järjestelmien huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä, jotka voivat olla katselmointi-, tarkastus-, koestus-, mittaus- tai suunnittelutehtäviä sekä asennuksiin ja urakointiin liittyviä rakennuttamis- ja valvontatehtäviä. Sähköteknisen asiantuntijan velvollisuuksiin kuuluu myös toimeksiannon sisältämien tehtävien edellyttäessä yhteydenpito viranomaisiin, toimitilojen käyttäjiin ja kaupungin ulkopuolisiin sidosryhmiin. Sähkötekniselle asiantuntijalle kuuluu eri suunnittelu- ja toteutusratkaisujen ja -vaihtoehtojen kustannusvaikutusten selvittäminen. Sähköteknisen asiantuntija laatii tai hankkii tarvittavat asiakirjat, suunnitelmat ja yleisaikataulun mahdollisten hankintojen tekemistä varten sekä tallentaa asiakirjat, suunnitelmat/piirustukset ja tarkastuspöytäkirjat tilaajan ohjeiden mukaisesti tilaajan kiinteistönhallinnan tietojärjestelmään ja/tai tilaajan käyttämään hankintojen kilpailutusjärjestelmään Cloudiaan. Tilaaja järjestää tarvittaessa Cloudia-järjestelmän käyttöön tarvittavan koulutuksen kustannuksellaan. Tilaajan organisaation tukipalveluna toimii Käyttöarkisto, joka avustaa tarvittaessa Sähköteknistä asiantuntijaa tarvittavien piirustusten hankinnassa. Tilaaja voi tarvittaessa velvoittaa toimittajan Sähköteknisen asiantuntijan työskentelemään tilaajan osoittamissa toimitiloissa vähintään kuusi tuntia viikossa. Tällä hetkellä tilaajan toimipiste sijaitsee Vantaan Tikkurilassa osoitteessa Kielotie 13, Vantaa. 5. Toimittajan henkilöstö Toimittajan on nimettävä Sähkötekninen asiantuntija ja hänen varahenkilönsä, joita ei saa vaihtaa ilman tilaajan suostumusta. Yhden tai kaksi henkilöä työllistävässä yrityksessä varahenkilö voi olla alikonsultti (alihankkija). Yrityksen on myös esitettävä ja hyväksytettävä työn suorittava konsultti tilaajalle hyväksyttäväksi ennen työn aloittamista. Toimittajan henkilöstön tarkemmat pätevyysvaatimukset on esitetty liitteessä 3, sähköteknisten asiantuntijapalveluiden tarjoajien vähimmäis- ja kelpoisuusvaatimukset.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
150000.00 - 170000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Omia kiinteistöjä koskevat kiinteistöpalvelut. (70100000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Vantaa (K092)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.12.2017 - 31.5.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Vantaan kaupungin maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialaan kuuluva tilakeskus tulosalue vastaa asiakastoimialojen tarvitsemien toimitilojen ja asuntojen hankkimisesta ja ylläpidosta. Vantaan kaupungin omistamia rakennuksia on noin 800 kappaletta. Hankittavat palvelut sisältävät Vantaan kaupungin ja kaupunkikonserniin kuuluvien tytär-yhtiöiden kiinteistöjen ja rakennusten sähkölaitteistojen kunnossapitoon liittyviä asiantun-tijatehtäviä, joiden tarkempi sisältö on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 2, sähköteknisten laitteiden ja järjestelmien asiantuntijapalveluiden palvelukuvaus. Vantaan kaupungin tilakeskuksen hallinnoimia kiinteistö ja huoneistoja ovat mm. koulut, päiväkodit, terveyskeskukset, sairaalat, virastot, juna-asemat ja liikuntatilat.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
15.11.2017 15.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin