«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennuttaminen : Torpparinmäen päiväkoti, väistötilat

12.10.2017 09:31
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-022113
Tarjoukset 30.10.2017 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennuttaminen
Y-tunnus 0201256-6
Yhteyshenkilö Liisa Katajala
Postiosoite Elimäenkatu 5
Postinumero 00510
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358931039699
Sähköpostiosoite kilpailutusryhma.rake@hel.fi
Faksi +358931038674
Internet-osoite (URL) https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/kymp?id=138993&tpk=9a341738-84e4-409d-be09-2f15f51b9ffa
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Torpparinmäen päiväkoti, väistötilat
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
138993
Hankinnan kuvaus

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan rakennuttaminen-palvelu pyytää vuokratarjoustanne Torpparimäen päiväkodin väistötilojen n.1200brm2 tilaelementtirakennuksen toimituksesta, asennuksesta ja käyttökuntoon ja tilojen käytön koulutuksesta. Kohteen osoite on Torpparimäentie 35 ja tilaelementtirakennuksen alustava vuokra-aika on 1.2.2018- 31.1.2023 voimassa olevin toimitusehdoin. Tilojen toimitus on KVR-toimitus tämän tarjouspyynnön liitteenä olevan hankintaohjelman mukaisesti. KVR urakoitsija hakee toimitettaville tiloille rakennusluvan. Mikäli lupaa ei myönnetä haetun mukaisille tiloille, varaa tilaaja oikeuden keskeyttää hankintamenettely.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Päänimikkeistö
Opetus- tai tutkimuslaitosten rakentamistyöt. (45214000-0)
Elementtirakennukset. (44211000-2)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.2.2018 - 31.1.2023

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Taloudelliset ja rahoitukselliset vähimmäisvaatimukset: 1. Liikevaihdon kolmelta viimeksi kuluneelta vahvistetulta tilikaudelta oltava vähintään 1400000 €/tilikausi (tilikauden pituus 12kk). 2. Tarjoajan tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on oltava kunnossa. Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita/aliurakoitsijoita, on näiden tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet oltava kunnossa. 3. Tarjoajalla on oltava voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa hankinnan kohteena olevien töiden toimialaan liittyvät työt ja on arvoltaan vähintään 500 000€. Teknisen suorituskyvyn ja ammatillisen pätevyyden vähimmäisvaatimukset: 1. Tarjoajalla tulee olla vähintään 2 kpl toteutettua ja vastaanotettua vähintään 700bm2:n suuruista tilaelementtirakennusta viimeisen viiden vuoden aikana tarjouksen vastaanottopäivämäärästä lukien. 2. Tarjoajan vastuullisella työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusmestarin koulutus ja vähintään 3 vuotta valmistumisen jälkeistä vastuullisen työnjohtajan työkokemusta. Vastuullisen työnjohtajan tulee olla suorassa työsuhteessa tarjoajaan. Vastuullisella työnjohtajalla tulee olla näyttöä siitä, että hän tuntee Suomen rakentamismääräykset ja viranomaisvaatimukset sekä yleiset sopimusehdot YSE 98 ja sivu-urakan alistamismenettelyt siinä laajuudessa mitä vastuullisen työnjohtajan tehtävien hoitaminen edellyttää. Vastuulliselta työnjohtajalta, työnjohdolta sekä urakoitsijan hankkeeseen osallistuvilta muilta avainhenkilöiltä edellytetään tyydyttävää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. 3. Tarjoaja vastaa vuokra-ajan taloteknisistä huolloista vuokra-hintaan kuuluvana.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Rakennuttaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot Tilaajavastuu Oy:n Tilaajavastuu.fi-yritysraportista. Mikäli kilpailutuksen voittaja ei ole liittynyt Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani-palveluun tai kilpailutuksen voittajan tilinpäätöstiedot eivät ole Tilaajavastuu.fi-yritysraportissa mukana, pyytää rakennuttaja erikseen ennen hankintapäätöksen tekoa seuraavat selvitykset: - selvitys, siitä että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin. - kaupparekisteriote, josta selviää yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala, hallitus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkilöiden henkilötiedot sekä onko viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat toimitettu lainmukaisesti rekisteriviranomaisille sekä merkintä tai selvitys ettei yritystä tai sen toimihenkilöitä ole määrätty liiketoimintakieltoon. - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty. - todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty. - todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä tapaturmavakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty - selvitys työterveyshuollon järjestämisestä - tilinpäätöstiedot kolmelta viimeiseltä tilikaudelta - selvitys toiminnan vastuuvakuutuksesta Jos kilpailutuksen voittaja ei ole rekisteröitynyt tilaajavastuulain mukaisiin rekistereihin, pyytää rakennuttaja selvityksen rekisteröitymättömyyden perusteista. Ulkomaisen kilpailutuksen voittajan on toimitettava pyynnöstä tilaajalle suomenkieliset tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Selvitykset on toimitettava sekä lähtömaasta että Suomesta.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Maanrakennustyöt sisältävät rakennuksen ulkopuoliset LVI asennukset sekä tontilla tehtävät maankaivu ja maantäyttötyöt. Asennus ja purku työt tulee sisältää elementtirakennusten kuljetukset, asennukset ja purkamiseen liittyvät työt suunnitelmineen. Kohteessa alue ennallistetaan lähtötasoon saakka KVR-urakoitsijan toimesta, kun väistötilat poistetaan kohteesta. Tilaelementtien on täytettävä energiamääräykset osalta valmistumisvuotensa RakMK D3:n vaatimukset. Esteettömyys on huomioitava väistötilojen invalidiliuskoissa ja kulkuteissä niin, että ne täyttävät määräykset ja ohjeet. Työmaataulu ja väistötilojen opastetaulut sisältyvät toimitukseen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.10.2017 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin