«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Kansaneläkelaitos : KESKEYTYSILMOITUS: Puhelin- ja etäpalvelujen tukiohjelmistot (Contact Center), neuvottelumenettely

12.10.2017 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-022010
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 197-405386

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kansaneläkelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0246246-0
Postiosoite:Nordenskiöldinkatu 12
Postinumero:00250
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:RP_Contactcenter_hankintapalvelut@kela.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kela.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Puhelin- ja etäpalvelujen tukiohjelmistot (Contact Center), neuvottelumenettely
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on ohjelmistopalvelu, joka sisältää Contact Center – ja resurssisuunnittelujärjestelmän sekä ratkaisuun liittyvien integraatioiden vaatimat rajapinnat. Ratkaisu hankitaan SaaS-palveluna. Hankinta sisältää myös tukipalvelun, toimitusprojektin ja erikseen tilattavia asiantuntijapalveluita.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Televiestintäpalvelut. (64200000-8)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
Puhelukeskus. (79512000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä. Hankintayksikkö on asettanut hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimuksia, jotka kaikkien tarjousten tulee täyttää ja joista hankintayksikkö ei neuvottele. Hankinnan kohteelle asetetut vähimmäisvaatimukset on ilmoitettu tämän osallistumishakemuspyynnön liitteessä 8 Vähimmäisvaatimukset. Hankinnan kohteen alustava kuvaus ja alustava tarjouspyyntömateriaali on tämän osallistumishakemuspyynnön liitteenä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): alustavat laatutekijät50
Hinta 50
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Osallistumishakemuksen tai tarjouksen tekemisestä, neuvotteluista tai muusta menettelyyn osallistumisesta taikka siihen liittyneistä toimenpiteistä ei makseta ehdokkaille tai tarjoajille korvausta.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 181-370704

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Puhelin- ja etäpalvelujen tukiohjelmistot (Contact Center), neuvottelumenettely

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Kela on päättänyt keskeyttää hankinnan. Kela on osallistumispyyntöä laatiessaan tavoitellut aidosti muun muassa julkisten varojen tehokasta käyttöä erityisesti taloudellisen ja laadukkaan hankinnan tekemisellä käyttäen hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet. Sittemmin osallistumispyynnön julkaisemisen jälkeen on käynyt ilmi, että Kela on ilmeisen epäonnistunut edellä kuvatussa osallistumispyynnön perustana olevassa tavoitteessa ja Kelan tavoite kilpailuolosuhteiden hyväksikäyttämisestä ei toteutune liian tiukalle asetettujen pakollisten referenssivaatimusten takia.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.10.2017
«« Takaisin