«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä : Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalvelujen hankinta

12.10.2017 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-021953
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 197-405664
Tarjoukset 08.11.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/essote?id=121474&tpk=bae7e022-0b0b-4737-99a0-ab4c98e369b7

I kohta: Hankintaviranomainen

Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0825508-3
Postiosoite:Porrassalmenkatu 35-37
Postinumero:50100
Postitoimipaikka:Mikkeli
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Timo Talo
Puhelin:+358 447944006
Sähköpostiosoite:hankinnat@essote.fi
Faksi:+358 153512747
NUTS-koodi:Etelä-Savo (FI1D1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.essote.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/essote

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/essote?id=121474&tpk=bae7e022-0b0b-4737-99a0-ab4c98e369b7
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalvelujen hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sosiaalipalvelut. (85320000-8)
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä tarjouspyyntö koskee sosiaalihuoltolain 21 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitettuja mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tavallista palveluasumista ja tehostettua palveluasumista.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Päihdekuntoutujien tehostettu palveluasuminen
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö. (85311000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Päihdekuntoutujien tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu Essoten kuntien (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala) päihdekuntoutujille, jotka eivät alentuneen toimintakykynsä takia selviydy omassa kodissaan ja tarvitsevat palveluasumista, jossa henkilökunnan ympärivuorokautinen paikallaolo mahdollistaa avun saannin kaikkina vuorokauden aikoina. Hankinnan kohteena oleva palvelu tarkoittaa asiakkaille soveltuvaa asumista, johon sisältyvät ympärivuorokautiset hoito- kuntoutus- ja huolenpitopalvelut sekä täysihoitoateriat. Palvelu tuotetaan tarjoajan omistamissa tai vuokraamissa tiloissa ja voi olla yhteisöllistä asumista. Tuen ja avun tarve ilmenee päivittäisissä toiminnoissa, jonka lisäksi asiakas tarvitsee vahvaa tukea sairauden oireiden hallintaan. Säännöllinen virike- ja harrastustoimintaan osallistuminen on osa kuntoutusta. Tarkempi kuvaus tarjouspyynnön liitteessä 1.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Päihdekuntoutujien tavallinen palveluasuminen
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö. (85311000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Päihdekuntoutujien tavallinen palveluasuminen on tarkoitettu Essoten kuntien (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala) päihdekuntoutujille, jotka eivät selviydy omassa kodissaan ja tarvitsevat palveluasumista, jossa henkilökunta on paikalla arkisin klo 7:00 - 21:00 välisenä aikana ja viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8:00-16:00. Palveluasuminen voi olla yhteisöllistä itsenäistä asumista ryhmäasunnossa tai palveluasumista itsenäisessä asunnossa asumisyksikössä. Palvelut tuotetaan tarjoajan järjestämissä tiloissa. Hankinnan kohteena oleva palvelu tarkoittaa asiakkaille soveltuvaa palveluasumista, johon sisältyvät hoito- ja huolenpitopalvelut, kuntoutumisen tuki sekä tarvittavat täyshoitoateriat. Palveluasumiseen ohjataan asiakkaita, joiden toimintakyky on alentunut ja asiakkaat tarvitsevat jatkuvaa apua ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissa sekä apua lääkehoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa. Tarkempi kuvaus tarjouspyynnön liitteessä 1.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Mielenterveyskuntoutujien tavallinen palveluasuminen
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö. (85311000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Mielenterveyskuntoutujien tavallinen palveluasuminen on tarkoitettu Essoten kuntien (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala) mielenterveyskuntoutujille, jotka eivät selviydy omassa kodissaan ja tarvitsevat palveluasumista, jossa henkilökunta on paikalla arkisin klo 7:00 - 21:00 välisenä aikana ja viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8:00-16:00. Palveluasuminen voi olla yhteisöllistä itsenäistä asumista ryhmäasunnossa tai palveluasumista itsenäisessä asunnossa asumisyksikössä. Palvelut tuotetaan tarjoajan järjestämissä tiloissa. Hankinnan kohteena oleva palvelu tarkoittaa asiakkaille soveltuvaa palveluasumista, johon sisältyvät hoito- ja huolenpitopalvelut, kuntoutumisen tuki sekä täysihoitoateriat. Palveluasumiseen ohjataan asiakkaita, joiden toimintakyky on alentunut ja asiakkaat tarvitsevat jatkuvaa apua ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissa sekä apua lääkehoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa. Tarkempi kuvaus liitteessä 1.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Mielenterveyskuntoutujien tehostettu palveluasuminen
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö. (85311000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Mielenterveyskuntoutujien tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu Essoten kuntien (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala) mielenterveyskuntoutujille, jotka eivät alentuneen toimintakykynsä takia selviydy omassa kodissaan ja tarvitsevat palveluasumista, jossa henkilökunnan ympärivuorokautinen paikallaolo mahdollistaa avun saannin kaikkina vuorokauden aikoina. Hankinnan kohteena oleva palvelu tarkoittaa asiakkaille soveltuvaa asumista, johon sisältyvät ympärivuorokautiset hoito- kuntoutus- ja huolenpitopalvelut sekä täysihoitoateriat. Palvelu tuotetaan tarjoajan omistamissa tai vuokraamissa tiloissa ja voi olla yhteisöllistä asumista. Tuen ja avun tarve ilmenee päivittäisissä toiminnoissa, jonka lisäksi asiakas tarvitsee vahvaa tukea sairauden oireiden hallintaan. Säännöllinen virike- ja harrastustoimintaan osallistuminen on osa kuntoutusta. Tarkempi kuvaus tarjouspyynnön liitteessä 1.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankintamalli on puitejärjestely. Puitejärjestely tehdään kaikkien hyväksytyn tarjouksen jättäneiden palveluntuottajien kanssa. Puitejärjestelyssä noudatetaan palveluohjauksellista hankintamenettelyä. Tilaaja varaa mahdollisuuden käyttää asiakkaiden sijoituksessa tehostetussa palveluasumisessa minikilpailutusta. Liite 2, Kilpailutusprosessi

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 129-263694
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.11.2017 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.10.2017
«« Takaisin