«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Medbit Oy : Etämittaus palvelu

10.10.2017 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-021751
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 195-400933
Tarjoukset 10.11.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

www.medbit.fi/tarjouspyynnot

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Medbit Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2153504-7
Postiosoite:PL 130
Postinumero:20521
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Ullamaija Kotiranta
Puhelin:+358 405021717
Sähköpostiosoite:hankinnat@medbit.fi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.medbit.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)www.medbit.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-021751

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)www.medbit.fi/tarjouspyynnot

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Etämittaus palvelu
Viitenumero:
TP-6-17
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Medbit Oy hankkii asiakkaidensa käyttöön terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille tarkoitetun palvelun, joka mahdollistaa potilaan itse tekemät mittaukset palvelun tukemilla mittalaitteilla. Ammattilainen suunnittelee mittausohjelmat palvelussa ja pystyy seuraamaan etänä potilaan tekemiä mittauksia ajantasaisesti PEF-, verenpaineen, verensokerin ja INR-mittausten osalta.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 250000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille tarkoitettu palvelu, joka mahdollistaa potilaan itse tekemät mittaukset palvelun tukemilla mittalaitteilla. Ammattilainen suunnittelee mittausohjelmat palvelussa ja pystyy seuraamaan etänä potilaan tekemiä mittauksia ajantasaisesti PEF-, verenpaineen, verensokerin ja INR-mittausten osalta.

Ratkaisu tukee useita Bluetooth-yhteensopivia mittalaitteita, joista potilaan älypuhelimen sovellus vastaanottaa mittaustulokset. Älypuhelinsovellus kommunikoi mittauksen suorittajan kanssa mittaussession aikana antaen samalla ohjeita valitun ohjelman ja mittaussession vaiheen mukaisesti sekä lähettää tulostiedot edelleen pilvipalveluun, josta ne ovat nähtävillä terveydenhuollon ammattilaiselle. Tulosten tulee tallentua aluksi puhelimen paikalliseen tietovarastoon, josta ne lähetetään onnistuneen mittaussession jälkeen puhelimen tietoliikenneyhteyden salliessa tietokantaan. Potilaan henkilötietoja ei siirretä missään vaiheessa etämittauksen rajapintojen kautta vaan mittauksen kohteen tunnistamisessa tunnistetaan mittalaite, joka tieto liittää mittaustulokset mittausohjelmaan tietokannassa. Palvelun tulee tarjota asianmukaiset näkymät sekä tulostusmahdollisuudet mittaustulosten seurantaa varten. Mittausohjelman ja tulostietojen tulee siirtyä myös Medbitin tietojärjestelmään.

Ratkaisun käytettävyysvaatimuksien mukaan potilaan tulee pystyä suorittamaan mittaukset kotonaan itsenäisesti ilman terveydenhoidon ammattilaisen vuorovaikutusta. Ratkaisun tulee sisältää sekä terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön tulevan keskusjärjestelmän, mittalaitteet että älypuhelinsovelluksen.

Medbit tavoitteena on luotettavan valmiin järjestelmän valinta. Tarjottavan järjestelmän tulee olla valmis sopimuksen tekopäivään mennessä ja siitä tulee olla referenssitoteutuksia.

Mittalaitteiden tulee sisältyä palveluun kuukausiveloituksena ja toimittajan tulee tarjota niille korjauspalvelu tai vaihtaa rikkoontuneet/vialliset laitteet toimiviin.

Pilvipalvelun kirjautumisen tulee tukea SSO ratkaisua ja käyttöliittymän tulee olla selainpohjainen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
250000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa kahden vuoden ajan, kuitenkin aina vuosi kerrallaan (3+1+1).

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajien on liitettävä tarjoukseensa ns. yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja, ESPD (European Single Procurement Document).

Tarjoaja täyttää ja allekirjoittaa dokumentin ja liittää sen tarjoukseensa. Tarjoaja vastaa kyllä/ei -kysymyksiin ja täyttää tiedot avoimiin kohtiin.

Koska dokumentti on vakiomuotoinen, siitä ei ole poistettu mitään tietoja, mutta tämän hankinnan kannalta turhat osiot on yliviivattu. Yliviivattuihin osioihin ei tule vastata.

Tarjoaja täyttää pyydetyt tiedot osiin II, III ja IV sekä VI. Ohjesivut voidaan poistaa, kun tarjoaja on täyttänyt lomakkeen.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
10.11.2017 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:10.11.2017 12:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.10.2017

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
Medbit etämittauspalvelun tarjouspyyntö TP-6-17.docx
Liite 1 Tarjouspyynnön kyselylomake TP-6-17.xlsx
Liite 2 ESPD hankinta-asiakirja TP-6-17.doc
Liite 3 Palvelutasovaatimukset TP-6-17.docx
Liite 4 Toimitussopimusmalli TP-6-17.docx
Liite 5 Palvelusopimusmalli TP-6-17.docx
Liite 6 Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista muulla kuin avoimella lähdekoodilla (JIT 2015 – Tilaajan sovellukset ei-avoin).pdf
Liite 7 Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (JIT 2015 – Palvelut verkon kautta).pdf
Liite 8 JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015).pdf
«« Takaisin