«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Keva : Tietovarastojen ja tietojärjestelmien kehitys- ja ylläpitotöihin liittyvät asiantuntijapalvelut

10.10.2017 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-021650
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 195-400928
Osallistumishakemukset 08.11.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/keva?id=137126&tpk=b535d03e-c365-45e2-acf1-f1219b9859fa

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Keva
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0119343-0
Postiosoite:00087 KEVA
Postinumero:00087
Postitoimipaikka:KEVA
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Anne Ruuskanen
Puhelin:+358 403542035
Sähköpostiosoite:anne.ruuskanen@keva.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.keva.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.keva.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/keva

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/keva?id=137126&tpk=b535d03e-c365-45e2-acf1-f1219b9859fa
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tietovarastojen ja tietojärjestelmien kehitys- ja ylläpitotöihin liittyvät asiantuntijapalvelut
Viitenumero:
271/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniikan asiantuntijapalvelut. (72590000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä on osallistumispyyntö Tietovarastojen ja tietojärjestelmien kehitys- ja ylläpitotöihin liittyvään asiantuntijapalvelut -hankintaan. Hankinta on jaettu kolmeen erilliseen itsenäiseen osa-alueeseen (hankintaerään). Näihin kuhunkin valitaan yksi sopimustoimittaja (yhteensä siis kolme valintaa). Kuhunkin hankintaerään voidaan valita joko eri toimittajat tai sama toimittaja. Toimittaja voi siis valita, osallistuuko yhden vai useamman hankintaerän kilpailutukseen. Osatarjoukset hankintaerien sisällä eivät ole sallittuja. Myöskään yhdistelmätarjoukset (jossa tarjoaja sitoutuu tietyn hankintaerän toimittamiseen vain, jos voittaa myös toista hankintaerää koskevan sopimuksen) eivät ole sallittuja. Hankintaerät ovat: A. Tietovarastointi ja tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut B. Tietojärjestelmien määrittelypalvelut C. Tietojärjestelmien pienkehitys- ja testaustöihin liittyvät asiantuntijapalvelut

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Tietovarastointi ja tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut
Osa nro:
Hankintaerä A
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietokantaohjelmistojen kehittämispalvelut. (72212610-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintaerä A pitää sisällään Master-data-tietokannan ja erilaisten tietovarastojen suunnittelun, toteutuksen ja käyttöönoton sekä ylläpidon asiantuntijapalvelut. Lisäksi asiantuntijatehtäviin kuuluu datasisällön määrittäminen Master-data-tietokantaan ja tietovarastoihin liiketoiminnan kanssa yhteistyössä. Tämän hankintaerän A tarjouksen pitää sisältää nämä kaikki osa-alueet. Alustava sitoumukseton henkilötyömääräarvio on kolme (3) asiantuntijaa, joiden osaamisvaatimukset on kuvattu tarkemmin liitteessä 2. Asiantuntijoiden työmäärä voi vaihdella hankintajakson aikana vuosittain noin 2-12 henkilötyökuukauden välillä per asiantuntija. Suurin työkuorma on hankintajakson alussa, kun uutta Master-data-tietokantaa ja uusia tietovarastoja luodaan niihin liittyvien projektien vaatimassa aikataulussa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankinnan pohjalta tehdään toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Irtisanomisehdot ilmenevät liitteenä 3 olevasta sopimusluonnoksesta. Keva arvioi viimeistään neljän vuoden kuluttua, tuleeko sopimus kilpailuttaa uudelleen. Sopimuksella ei myönnetä Toimittajalle mitään yksinoikeutta näiden Palvelujen toimittamiseen Asiakkaalle.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Hankintamenettelynä käytetään rajoitettua menettelyä, koska hankinnan kohteena olevia asiantuntijapalveluita on tarjolla lukuisilla toimittajilla ja varsinaiseen tarjousvertailuun kuuluu osana tarjottujen asiantuntijoiden haastattelu. Näitä haastatteluja ei voida ajankäytöllisesti eikä resurssisyistä viedä läpi useamman ehdokkaan kanssa. Rajoitettuun menettelyyn valitaan viisi (5) ehdokasta per hankintaerä, mikäli soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on riittävästi. Jos soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin viisi (5), pisteytetään hakemukset jäljempänä kuvatuin perustein, ja hankintayksikkö valitsee jatkoon viisi (5) ehdokasta vertailujärjestyksessä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Tietojärjestelmien määrittelytöihin liittyvät asiantuntijapalvelut
Osa nro:
Hankintaerä B
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniikan asiantuntijapalvelut. (72590000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintaerä B käsittää tietojärjestelmien määrittelyn ja tuotannon selvittelytehtävät määrittelyyn liittyen. Alustava sitoumukseton arvio tarvittavien asiantuntijoiden määrästä on yksi (1) määrittelijä. Asiantuntijalle asetetut osaamisvaatimukset on kuvattu liitteessä 2. Asiantuntijan työmäärä voi vaihdella hankintajakson aikana vuosittain noin 6-12 henkilötyökuukauden välillä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankinnan pohjalta tehdään toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Irtisanomisehdot ilmenevät liitteenä 3 olevasta sopimusluonnoksesta. Keva arvioi viimeistään neljän vuoden kuluttua, tuleeko sopimus kilpailuttaa uudelleen. Sopimuksella ei myönnetä Toimittajalle mitään yksinoikeutta näiden Palvelujen toimittamiseen Asiakkaalle.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Hankintamenettelynä käytetään rajoitettua menettelyä, koska hankinnan kohteena olevia asiantuntijapalveluita on tarjolla lukuisilla toimittajilla ja varsinaiseen tarjousvertailuun kuuluu osana tarjottujen asiantuntijoiden haastattelu. Näitä haastatteluja ei voida ajankäytöllisesti eikä resurssisyistä viedä läpi useamman ehdokkaan kanssa. Rajoitettuun menettelyyn valitaan viisi (5) ehdokasta per hankintaerä, mikäli soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on riittävästi. Jos soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin viisi (5), pisteytetään hakemukset jäljempänä kuvatuin perustein, ja hankintayksikkö valitsee jatkoon viisi (5) ehdokasta vertailujärjestyksessä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Tietojärjestelmien toteutus- ja testaustöihin liittyvät asiantuntijapalvelut
Osa nro:
Hankintaerä C
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniikan asiantuntijapalvelut. (72590000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintaerä C käsittää tietojärjestelmien pienkehityksen, tuotannontuen ja testauksen asiantuntijapalvelut. Hankintaerän osa-alueet ovat: 1. Tietojärjestelmien pienkehitys sekä tuotannon tuki- ja selvitystehtävät 2. Tietojärjestelmien testaus ja havaintojen selvitykseen liittyvät tehtävät Tämän hankintaerän C tarjouksen pitää sisältää nämä molemmat osa-alueet. Alustava sitoumukseton arvio tarvittavien asiantuntijoiden määrästä on kaksi (2) toteuttajaa ja yksi (1) testaaja. Asiantuntijoille asetetut osaamisvaatimukset on kuvattu liitteessä 2. Asiantuntijoiden työmäärä voi vaihdella hankintajakson aikana vuosittain noin 2-12 henkilötyökuukauden välillä per asiantuntija.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 päivää
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankinnan pohjalta tehdään toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Irtisanomisehdot ilmenevät liitteenä 3 olevasta sopimusluonnoksesta. Keva arvioi viimeistään neljän vuoden kuluttua, tuleeko sopimus kilpailuttaa uudelleen. Sopimuksella ei myönnetä Toimittajalle mitään yksinoikeutta näiden Palvelujen toimittamiseen Asiakkaalle.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Hankintamenettelynä käytetään rajoitettua menettelyä, koska hankinnan kohteena olevia asiantuntijapalveluita on tarjolla lukuisilla toimittajilla ja varsinaiseen tarjousvertailuun kuuluu osana tarjottujen asiantuntijoiden haastattelu. Näitä haastatteluja ei voida ajankäytöllisesti eikä resurssisyistä viedä läpi useamman ehdokkaan kanssa. Rajoitettuun menettelyyn valitaan viisi (5) ehdokasta per hankintaerä, mikäli soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on riittävästi. Jos soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin viisi (5), pisteytetään hakemukset jäljempänä kuvatuin perustein, ja hankintayksikkö valitsee jatkoon viisi (5) ehdokasta vertailujärjestyksessä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Osallistumishakemuksessa nimettävien ja vertailtavien tarjottujen asiantuntijoiden tulee olla samoja, jotka toteuttavat sopimuksen mukaiset työt. Nimettäviä asiantuntijoita ei voi vaihtaa ennen sopimuksen tekemistä tai sen jälkeen ilman Kevan suostumusta. Tarkemmat ehdot ilmenevät liitteenä 3 olevasta sopimusluonnoksesta.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.11.2017 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
6.10.2017
«« Takaisin