«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Energiavirasto : Dynaaminen hankintajärjestelmä: Energiaviraston järjestelmien kehitys- ja ylläpitotyö

06.10.2017 11:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-021429
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 193-396243
Osallistumishakemukset 31.12.2020 klo 23.59 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=138292&tpk=4d683b3d-4623-4131-b983-22931a3ab5eb

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Energiavirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1738354-6
Postiosoite:Lintulahdenkatu 4
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tiina Luoma
Puhelin:+358 295050000
Sähköpostiosoite:kilpailutus@energiavirasto.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.energiavirasto.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=138292&tpk=4d683b3d-4623-4131-b983-22931a3ab5eb
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Dynaaminen hankintajärjestelmä: Energiaviraston järjestelmien kehitys- ja ylläpitotyö
Viitenumero:
1670/210/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Energiavirasto kokoaa kehitystiimin viraston järjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa varten. Hankinnan kohteena on asiantuntijatyö, jolla toteutetaan Energiaviraston järjestelmien kehitys- ja ylläpitotyö. Hankinnat tehdään tällä ilmoitukselle perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1500000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
Tietotekniikkapalvelut. (72222300-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Energiavirasto pyytää hankinnasta kiinnostuneita yrityksiä jättämään osallistumishakemuksensa perustettavaan Energiaviraston järjestelmien kehitys- ja ylläpitotyötä koskevaan dynaamiseen hankintajärjestemään. Tällä hetkellä Energiavirastolla on viisi omaa substanssijärjestelmää (extranet -palvelua); FINETS -Päästökaupan asiointijärjestelmä, SATU -Tuotantotuen sähköinen asiointijärjestelmä, REKA -Unionin rekisterin asiointijärjestelmä, SHV -Sähkön hintavertailujärjestelmä, sähkönhinta.fi sekä VATI -Valvontatietojärjestelmä sähkön siirtoverkkojen hinnoittelun valvontaan. Lisäksi Energiavirastolla on omia tietojärjestelmiä kuten arkistoinnin asianhallintajärjestelmä Arkki ja Sähköinen allekirjoitus. Energiavirasto kehittää lisäksi tarpeen mukaan uusia järjestelmiä tai korvaa vanhoja. Kohteena dynaamisessa hankintajärjestelmässä on Energiaviraston järjestelmien kehitykseen ja ylläpitoon liittyvät asiantuntijapalveluhankinnat. Energiavirasto kokoaa kehitystiimin viraston järjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa varten. Dynaamisen hankintajärjestelmän tarkoituksena on, että asiantuntijapalveluiden osalta on hankittavissa tarvittavaa osaamista erityisesti projektiluontoisiin tehtäviin sekä järjestelmien ylläpitoon. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisiin kilpailutuksiin voi kuulua yksi tai useampi kohde. Yhteen projektiin tai toimeksiantoon voidaan hankkia asiantuntijapalveluita yhdeltä tai useammalta toimittajalta. Alla on kuvattu yleisellä tasolla toimittajilta vaadittavia osaamisalueita (* -merkityt pakollisia). 1. Microsoft Azure osaamisalueet – PaaS palvelut * a) PaaS palveluiden osa-alueet – Web Apps – App Services – Logic Apps – Application Insights – API Apps – API Management – Functions – Service Bus – SendGrid Account – Azure SQL – Storage Account – Data Lake – Machine Learning – Power BI – Azure IOT – Cognitive Services b) Azure AD c) Autentikointi ja autorisointi (esim. OAuth) 2. Koodausosaamisen alueet a) Visual Studio b) Tekniikat – ASP.NET – Yleisimmät JavaScript/TypeScript-tekniikat – Web APIt – MVC/MVP – REST+SOAP – MS SQL – Ruby on Rails – MySQL 3. Projektityöskentelyn vaatimukset a) Kattava Scrum/Agile kokemus * b) Visual Studio Team Services + Git (VS Online) kokemus c) GitHub d) DevOps Osaamisalueet vaihtelevat projektikohtaisesti. Kehitystyö tapahtuu Tilaajan toimitusmallin (ketterä kehitysmalli) mukaisesti, jonka Tilaaja tulee täsmentämään hankinnan valmistelun yhteydessä. Toimittajan tulee huolehtia siitä, että kehitystiimin ja sen yksittäisten jäsenten työskentely vastaa ketterän kehityksen periaatteita. Toimittajan kehitystyön tehokkuutta, tuottavuutta ja laatua seurataan sopimuksen mukaisilla menetelmillä. Työt tehdään pääsääntöisesti asiakkaan osoittamissa tiloissa pääkaupunkiseudulla. Energiavirasto voi kuitenkin joidenkin tarjouspyyntöjen osalta väljentää edellä mainittua pääsääntöä yksittäisten hankintojen osalta. Osa vanhoista prosessikuvauksista on suomen kielellä, ja näihin liittyvissä projekteissa palvelun toimittaminen edellyttää näin sujuvaa suomen kielen osaamista. Myös muista seikoista johtuen voidaan asettaa suomen kielen vaatimus. Tarvittava kielitaito määritellään kuitenkin erikseen jokaisen hankinnan osalta. Hankintayksikkö on arvioinut, että dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on noin 1,5 miljoona euroa, joka jakaantuu useisiin erillisiin osahankintoihin. Hankintoja tehdään Energiaviraston tarpeiden mukaan. Energiavirasto ei ole sitoutunut tiettyihin hankintamääriin eikä hankintaarvoon.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
1500000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:4.10.2017 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset on esitetty välilehdellä "poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD).

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset on esitetty välilehdellä "poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD).

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset on esitetty välilehdellä "poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD).

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot esitetään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisissä kilpailutuksissa.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
31.12.2020 23:59
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
englanti, suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 2 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN HAKEUTUMINEN JA HYVÄKSYMISMENETTELY Kaikki kiinnostuneet toimittajat voivat pyytää koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan oikeutta osallistua perustettuun hankintajärjestelmään. Energiavirasto hyväksyy dynaamiseen hankintajärjestelmään kaikki ehdokkaat, jotka täyttävät soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Osallistumishakemusten perusteella Energiavirasto tarkistaa, että tarjoaja täyttää asetetut soveltuvuusvaatimukset ja, että ei ole olemassa seikkoja, jotka voivat johtaa hankintalain mukaan tarjoajan poissulkemiseen. Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa osallistumishakemuksen jättämiselle on varattu vähintään 30 päivää siitä päivästä, jona tämä hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi. Perustamisvaiheen jälkeen osallistumishakemukset käsitellään 10 työpäivän kuluessa dynaamista hankintajärjestelmää koskevan osallistumishakemuksen vastaanottamisesta. Energiaviraston tarkoituksena on lähettää ensimmäinen tarjouspyyntö välittömästi perustamisvaiheen päätyttyä dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyille toimittajille. Tarjoaja hakeutuu dynaamiseen hankintajärjestelmään täyttämällä ja toimittamalla tämän hankintailmoituksen liitteenä olevan osallistumishakemus –lomakkeen sekä täyttämällä yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan sähköisen palvelun välilehdellä "poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD). HUOM TÄRKEÄÄ: Tarjoajaa pyydetään antamaan tiedot välilehdellä "poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD)" ja lähettämään tiedot Energiavirastolle järjestelmän kautta. Tämän lisäksi tarjoajaa pyydetään lähettämään välilehdeltä "hakemuksen lähetys" saatava PDF-tiedosto (kohdasta "esikatselu") Energiavirastolle osoitteeseen kilpailutus@energiavirasto.fi. Energiavirasto tekee päätöksen ehdokkaan hyväksymisestä järjestelmään 10 työpäivän kuluessa dynaamista hankintajärjestelmää koskevan osallistumishakemuksen vastaanottamisesta. Energiavirasto voi pidentää määräaikaa yksittäistapauksissa 15 työpäivään, jos hyväksymisarvioinnissa on tarkasteltava täydentäviä asiakirjoja, muutoin tarkistettava soveltuvuusvaatimusten täyttyminen taikka muusta perustellusta syystä. Lisäksi perustamisvaiheessa osallistumishakemuksen jättämiselle on varattu vähintään 30 päivää siitä päivästä, jona tämä hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi. Perustamisen alkuvaiheessa ennen ensimmäisen sisäisen kilpailutuksen tekoa Energiavirasto voi pidentää edellä mainittua arviointiaikaa enintään 10 työpäivällä, kunhan hankintajärjestelmän sisällä ei julkaista tarjouspyyntöä ennen järjestelmään hyväksymistä koskevien ratkaisujen tekemistä. DYNAAMISEN HANKINTAJÄRJESTELMÄN SISÄISET KILPAILUTUKSET Jokainen yksittäinen hankinta dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä kilpailutetaan. Energiavirasto pyytää järjestelmään hyväksyttyjä ehdokkaita esittämään tarjouksen dynaamisessa hankintajärjestelmässä tehtävistä erillisistä hankinnoista. Kustakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisestä hankinnasta pyydetään tarjous sähköisesti hanki-palvelu.fi –portaalissa (Linkki: https://www.hanki-palvelu.fi/ ). Tarjoajan tulee rekisteröityä järjestelmään jättääkseen tarjouksen. Vain dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyt tarjoajat voivat tehdä tarjouksen. Energiavirasto ei ole jakanut dynaamista hankintajärjestelmää luokkiin, vaan kaikki dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyt tarjoajat voivat jättää tarjouksen kaikkiin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisiin kilpailutuksiin. Järjestelmään hyväksyttävien ehdokkaiden määrää ei ole rajoitettu. Hankintayksikkö voi milloin tahansa dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana vaatia hyväksyttyjä ehdokkaita toimittamaan uudistetun ja päivitetyn yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan (ESPD) tai poissulkemisen ja soveltuvuuden selvitykset viiden (5) päivän kuluessa pyynnön esittämispäivästä.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.10.2017
«« Takaisin