«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Jyväskylän kaupunki : Infonäyttökokonaisratkaisu

14.09.2017 10:22
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-020081
Tarjoukset 16.10.2017 klo 9.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Jyväskylän kaupunki
Y-tunnus 0174666-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kilpailuttamispalvelut
Yhteyshenkilö Annika Temonen
Postiosoite Vapaudenkatu 32 / PL 193
Postinumero 40101
Postitoimipaikka Jyväskylä
Maa Suomi
Puhelin +358142668787
Sähköpostiosoite annika.temonen@jkl.fi
Internet-osoite (URL) http://www.jyvaskyla.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=129028&tpk=1988ce61-4436-4f6d-bb93-5a73d23e3c48
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Infonäyttökokonaisratkaisu
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
6 / 2017
Hankinnan kuvaus

Toteutettava hankinta sisältää koko Jyväskylän kaupungin ja sen yksiköiden käyttöön soveltuvan, kokonaistaloudellisesti kustannustehokkaan ja laadukkaan keskitetysti hallittavan infonäyttöjärjestelmän SaaS-palveluna sekä siihen liittyvät ulkoiset mediasoittimet. Hankittava kokonaisratkaisu sisältää järjestelmän käyttöönoton, ylläpidon, teknisen tuen ja mahdollisen sopimuskaudella tapahtuvan kehitystyön/asiantuntijatyön. Lisäksi hankinta sisältää mediasoittimiin liittyvät palvelut. Hankinta ei sisällä varsinaisia infonäyttöjä, sillä Jyväskylän kaupungilla on jo voimassaoleva hankintasopimus ko. laitteista. Tarkemmat lisätiedot hankinnasta tarjouspyynnön liitteissä. Infonäytöt ovat jo nyt käytössä Jyväskylän kaupungin eri yksiköissä monipuolisiin viestinnän tehtäviin, kuten tiedottamiseen, markkinointiin ja mainostamiseen mutta keskitetysti hallittava järjestelmä puuttuu. Kaupungilla on tavoitteena jatkossa laajentaa infonäyttöjen käyttöä. Tilaaja ottaa järjestelmän yksiköissään käyttöön harkintansa mukaisesti, eikä sopimus sisällä määräostovelvoitetta. Hankinta todennäköisesti ylittää sopimuskaudella hankintalain (1397/2016) 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon, joten hankintamenettelyyn sovelletaan hankintalaissa kansallisista hankinnoista säädettyä menettelyä. Tällä kilpailutuksella valitaan yksi (1) toimittaja tuottamaan tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöityä palvelua.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
Päänimikkeistö
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
Televisio- ja radiovastaanottimet, äänen tai kuvan tallennus- tai toistolaitteet. (32300000-6)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.12.2017 -

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä, jossa kaikki halukkaat toimijat voivat jättää tarjouksen määräaikaan mennessä. Toimittajaksi valitaan yksi (1) tarjoaja. Valitun Toimittajan kanssa solmitaan määräaikainen hankintasopimus ajalle 1.12.2017-30.11.2019, jonka jälkeen hankintasopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Lisätiedot sopimuskaudesta liitteessä 7, Hankintasopimusluonnos.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
16.10.2017 9.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin