«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Pohjois-Karjalan hankintatoimi : TIETOPYYNTÖ Kustannustuotteet

13.09.2017 15:37
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-020049
Tarjoukset tai osallistumishakemukset 22.9.2017 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Y-tunnus 0242746-2
Yhteyshenkilö Henri Haapalainen
Postiosoite Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, PL 11
Postinumero 80101
Postitoimipaikka Joensuu
Maa Suomi
Puhelin +358133370293
Sähköpostiosoite hankinta@jns.fi
Internet-osoite (URL) http://www.joensuu.fi/hankintatoimi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/jns?id=136132&tpk=30bee70a-05c0-474b-b8aa-b471e2d11e99
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Kyllä

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
TIETOPYYNTÖ Kustannustuotteet
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
136132
Hankinnan kuvaus

Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö mahdollisille tarjoajille. Tällä tietopyynnöllä ei pyydetä eikä tähän anneta tarjouksia, vaan tiedotetaan markkinoita tulevasta kilpailutuksesta ja pyydetään tietoa ja tarjoajien kommentteja hankittavien tuotteiden ja lisäpalveluiden osalta, jotta tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Esitettyihin kommentteihin ei vastata. Tietopyynnöllä kerätyt tiedot säilyvät täysin luottamuksellisina ja niitä tullaan käyttämään ainoastaan hankinnan kehittämiseen ja suunnitteluun. Tietopyyntö ei velvoita toteuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla ja Pohjois-Karjalan hankintatoimi voi jättää tarjouskilpailun kokonaan toteuttamatta. Pohjois Karjalan hankintatoimi ei ole velvollinen ottamaan huomioon tietopyyntöön saatuja vastauksia tarjouspyynnön laadinnassa. Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta vastaamisesta. Tietopyyntöön vastaaminen ei sido yritystä tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei myöskään estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Vastaukset, kysymykset ja kommentit voitte esittää määräaikaan mennessä Tarjouspalvelu.fi -portaalin välityksellä kohdassa ”Kysymykset ja vastaukset” tai kohdassa ”Tietopyynnön vastauksen lähetys”, jos haluatte liittää vastaukseen erillisen liitedokumentin. Mikäli lataatte erillisen liitteen, tulee painaa myös kohdasta ”Lähetä vastaus tietopyyntöön”. Tällä tietopyynnöllä toivotaan toimittajilta kommentteja/vastauksia ainakin seuraaviin hankintaa koskevaa kilpailutusta koskeviin asioihin: 1. Mikäli tarjouspyyntö julkaistaan tämän tietopyynnön liitteenä olevan luonnoksen mukaisena, jätättekö tarjouksen todennäköisesti / ehkä / ei ja siinä tapauksessa miksi ei? 2. Kuulemme mielellämme myös muita vapaamuotoisia kommentteja ja/tai huomioitavia asioita tarjouspyyntöluonnokseen liittyen.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Painotuotteet ja vastaavat tuotteet. (22000000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Pohjois-Karjala (FI1D3)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
22.9.2017 14.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin