«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Oulun kaupunki, Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut, maa ja mittaus : Rakennusten purkaminen 2017 / 3

13.09.2017 13:40
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-020024
Tarjoukset 29.9.2017 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Oulun kaupunki, Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut, maa ja mittaus
Y-tunnus 0187690-1
Yhteyshenkilö Janne Halvari (Ouka) Tomi Reunanen (Konsultti)
Postiosoite Solistinkatu 2
Postinumero 90015
Postitoimipaikka Oulun kaupunki
Maa Suomi
Puhelin +358407129423
Sähköpostiosoite janne.halvari@ouka.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ouka.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=136109&tpk=ef7e9198-a918-4cfb-b253-58660787d22b
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Rakennusten purkaminen 2017 / 3
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
OUKA/684/02.08.02/2017
Hankinnan kuvaus

Pyydämme Teiltä tarjousta yllämainitusta urakasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjous annetaan tässä järjestelmässä sähköisellä lomakkeella. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut purkaa 9 rakennusta. Rakennukset sijaitsevat Oulun kaupungin alueella. Urakan tarkempi sisältö on esitetty muissa urakka-asiakirjoissa. Tarjoajien edellytetään tutustuvan kohteisiin ennen tarjouksen jättämistä, kts. urakkaohjelma, kohta 1.2.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Oulun seutu (S171)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
29.9.2017 - 31.1.2018

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Katso tarjouspyynnön liiteasiakirjat

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Katso tarjouspyynnön liiteasiakirjat

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016).

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
29.9.2017 10.00
Lisätietoja

Valmisteleviä töitä urakoitsija voi tehdä riskillään valitusaikana joka on 14 vrk urakoitsijavalinnasta. Varsinaiset purkutyöt voidaan ja tulee aloittaa heti sopimuksen synnyttyä, arvio Lokakuun puoliväli 2017.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin