«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupunginkanslia : Matkatoimistopalvelut

13.09.2017 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-020008
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 176-360625
Tarjoukset 16.10.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=121332&tpk=15e2685d-03e3-483f-8251-a18723b2a7e5

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunginkanslia
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 700
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 931031501
Sähköpostiosoite:noora.fils@hel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kanslia/fi/osastot-ja-yksikot/talous/kilpailuttaminen
I.2) Yhteishankinta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=121332&tpk=15e2685d-03e3-483f-8251-a18723b2a7e5
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Matkatoimistopalvelut
Viitenumero:
H019-17/HEL 2017-004242
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut ja muut matkailupalvelut. (63500000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupunki pyytää tarjousta matkatoimistopalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut ja muut matkailupalvelut. (63500000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Helsingin kaupunki hankkii matkatoimistopalvelua, joka käsittää mm. lento-, laiva- ja junalippujen tilaukset sekä hotellivaraukset Suomessa ja ulkomailla, ryhmä-, kokous- ja kongressimatkat ja autonvuokrauksen. Palvelu sisältää tämän lisäksi mm. matkojen varaukset, matkojen järjestäminen, lippujen ja varausten peruutukset ja muutokset, yritys- ja matkustajaprofiilien hallinnan, sähköisen itsevarausjärjestelmän, kriisi- ja poikkeustilanteisiin liittyvät palvelut, koulutuksen ja opastuksen, palvelun käyttöön ja kehittämiseen liittyvää asiantuntijatyötä sekä muita matkoihin liittyviä toimenpiteitä hankintayksikön puolesta ja sitä varten Palvelun sisältö on kuvattu tarkemmin tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. 1.1.2020 alkaen voimaan tuleva kansallinen sote- ja maakuntauudistus tulee vaikuttamaan tämän sopimuksen arvoon. Vuonna 2016 Helsingin kaupunki hankki matkatoimistopalveluita n. 1 660 000 euron arvosta, joista sosiaali- ja terveystoimialan osuus on n. 470 000 euroa. Tätä hankintasopimusta ei ole jaettu osiin, koska jakamisesta syntyvä tarve koordinoida eri osien sopimuskumppaneita vaarantaisi vakavasti sopimuksen asianmukaisen toteuttamisen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta100
Hinta 100
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2018 - 31.12.2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus on voimassa määräajan kaksi (2) vuotta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, ellei sopimusta irtisanota. Sopimuskauden on suunniteltu alkavan 1.1.2018.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ehdot esitetään sopimusliitteessä.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.10.2017 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30.4.2018
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:16.10.2017 12:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.9.2017
«« Takaisin