«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Keminmaan kunta : Keminmaan terveyskeskuksen maarakennustyöt

14.09.2017 10:08
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-020005
Osallistumishakemukset 28.9.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Keminmaan kunta 0210469-8 /
Keminmaan kunta Tekninen toimisto
HAL 590/2017Sakari Ravelin
Kunnantie 3
94400
Keminmaa
Puh. +358407302169
Fax. +35816270400

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Keminmaan kunta
Y-tunnus 0210469-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Keminmaan kunta Tekninen toimisto
Yhteyshenkilö Sakari Ravelin
Postiosoite Kunnantie 3
Postinumero 94400
Postitoimipaikka Keminmaa
Maa Suomi
Puhelin +358407302169
Sähköpostiosoite sakari.ravelin@kemimaa.fi
Faksi +35816270400
Internet-osoite (URL) http://www.keminmaa.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Keminmaan terveyskeskuksen maarakennustyöt
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
HAL 590/2017
Hankinnan kuvaus

Urakka on kokonaishintaurakka, joka sisältää syksyn 2017 aikana salaoja-, sadevesi- ja pintakallistus maarakennustyöt ja kesäkuun 2018 aikana päällystystyöt (asfaltointi ja pihakivetys)

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Lappi (FI1D7)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
28.9.2017 - 17.11.2017

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Rajoitettu menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Yritys on kotipaikkakunnassaan merkitty ammatti- ja elinkeinorekisteriin

(Suomessa kaupparekisteriote).

Ehdokkaan ja ilmoittautumisen yhteydessä esitettyjen alihankkijoiden tulee olla maksanut kaikki lainsäädännön mukaiset verot, lakisääteiset sosiaali- turvamaksut ja lakisääteiset eläkemaksut ja tulee olla merkittyinä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Hankintayksikkö pidättää kuitenkin itsellään oikeuden hyväksyä yritys, jonka maksamattomien verojen ja maksujen määrä on kokonaisuutena tarkastellen vähäinen tai joka on tehnyt veroja ja/tai maksuja koskevan maksusopimuksen ja noudattanut sitä.

Ehdokkaan on oltava luottokelpoinen.

Ehdokkaalla tulee olla voimassa oleva lakisääteinen tapaturmavakuutus.

Ehdokkaalla tulee olla Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä tähän urakkaan soveltuva toimialapätevyys työlajissa "6.1 Asfalttipäällystystyöt" tai "18.6a Pääurakointi; tiet, kadut, rautatiet ja kiitotiet". Urakassa päällystystyöt tekevältä alihankkijalta edellytetään toimialapätevyys työlajissa 6.1. RALA ry:n hyväksymän toimialapätevyyden puuttuessa voidaan em. pätevyys osoittaa riittävin referenssitiedoin.

Rakentamisen Laatu RALA ry:n tarjoajalle myöntämä todistus tähän urakkaan soveltuvasta yritystasoisesta toimintatapojen hyväksynnästä tai muu vastaava näyttö ulkopuolisesti todennetusta laadunvarmistuksesta.

Urakoitsijalla tulee olla viimeisen kolmen (3) vuoden aikana vähintään kolme (3) yksilöityä toimeksiantoa valtiolle tai kunnalle tehdyistä kuivatus-, tie-, tai kadunrakennusurakoista. Yksittäisen toimeksiannon arvon tulee olla vähintään

80 000,00 euroa (alv 0 %).

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Ehdokkaan vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään rakentamistekniikan rakennusmestarin koulutus sekä vähintään kolmen (3) vuoden kokemus päällystysurakoiden johtamisesta.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouspyyntöaineisto toimitetaan sähköpostitse tarjoajan tekemästä erillisestä kirjallisesta pyynnöstä.

Kirjallinen aineistopyyntö tehdään sähköpostitse osoitteeseen sakari.ravelin @keminmaa.fi

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Ei
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
28.9.2017 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

28.9.2017-17.11.2017

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin