«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Suomen kansallisooppera ja -baletti sr : TARJOUSPYYNTÖ: SUOMEN KANSALLISOOPPERA JA BALETTI SR:N MOOTTORI-SOIDUT VALONHEITTIMET

14.09.2017 10:08
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-020000
Tarjoukset 29.9.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Suomen kansallisooppera ja -baletti sr
Postiosoite PL 176
Postinumero 00251
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
Sähköpostiosoite info@hankintajuristit.fi
Hankintayksikön luonne
Muu: Julkisoikeudellinen laitos

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
TARJOUSPYYNTÖ: SUOMEN KANSALLISOOPPERA JA BALETTI SR:N MOOTTORI-SOIDUT VALONHEITTIMET
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena ovat Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n valonheittimet. Valonheittimien ominaisuuksille asetetut vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 2, Vaatimusmäärittelylomake.

Valonheittimien toimitukseen tulee sisältyä seuraavat tuotteet ja palvelut:

 arviolta yhteensä n. 20 kpl valonheittimiä (määrät ja jako valonheitintyyppien välillä vahvistetaan hankintapäätöksessä) toimitettuna perille (TOP, Finnterms 2001), Suomen kansallisooppera ja –baletti sr, Helsinginkatu 58, Helsinki;

 tarvittavat käyttö- ja huoltokoulutukset, osallistujien määrää ei ole rajoitettu;

 käyttö- ja huolto-ohjeet suomeksi tai englanniksi;

 ohjelmistopäivitykset sekä ohjeistus ohjelmistopäivitysten suorittamiseksi;

 kaikki asennukseen tarvittavat tarvikkeet

 laitteiden asennus / asennuksen tuki (asennus tapahtuu hankintayksikön/hankintayksikön alihankkijan toimesta);

 takuuajan huolto- ja korjauspalvelu (valmistajan takuu vähintään 12 kuukautta toimituksesta).

Hankintaan on varattu 200.000 euroa ja valonheittimiä hankintaan arviolta 20 kpl. Määrä tarkentuu hankintapäätöksessä ja sisältää kaikki valonheitintyypit. Hankintayksikkö ei sitoudu mihinkään hankintamäärään. Hankinta on kertahankinta. Toimitettavien valonheittimien tulee olla uusia ja käyttämättömiä. Sopimus valonheittimien hankinnasta tullaan tekemään yhden tarjoajan kanssa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Valaisimet ja valaistustarvikkeet. (31520000-7)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Soveltuvuutta koskevat vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnössä ja erityisesti sen liitteessä 1, tarjouslomake

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Vaaditut selvitykset on kuvattu tarjouspyynnössä ja erityisesti sen liitteessä 1, tarjouslomake

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Ks. tarjouspyyntö ja sen liitteet.

Hankinnasta on mahdollista esittää tarkentavia lisäkysymyksiä. Hankintayksikkö vastaa kirjallisesti esitettyihin lisäkysymyksiin. Lisäkysymykset on toimitettava hankintayksikölle osoitteeseen info@hankintajuristit.fi viimeistään 18.9.2017 klo 12.00 Suomen aikaa mennessä.

Lisäkysymyksiä koskevan sähköpostin aihekenttään pyydetään kirjoittamaan ”KANSALLISOOPPERA valonheittimien hankinta/ kysymykset”

Puheluihin ei voida vastata.

Hankintayksikkö vastaa esittelyihin lisäkysymyksiin sähköpostitse samanaikaisesti kaikille hankinnasta kiinnostuksensa ilmaisseille markkinatoimijoille. Tästä syystä myös niiden markkinatoimijoiden, jotka eivät esitä lisäkysymyksiä, tulee ilmoittaa kiinnostuksestaan hankintaa kohtaan em. sähköpostiosoitteeseen.

Lisäkysymyksiin annetut vastaukset ovat osa tarjouspyyntöä. Tarjoajan on tutustuttava huolellisesti hankintayksikön lisäkysymyksiin antamiin vastauksiin.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
29.9.2017 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjous on voimassa kolme (3) kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä lukien.

Lisätietoja

Ks. tarjouspyyntö

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö.pdf

Liite 1 Tarjouslomake.docx

Liite 2 Vaatimusmäärittely_moottoriheittimet 11.9.2017.xlsx

Liite 3 Sopimusmalli.docx

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin