«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki, Asuntotuotanto : Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 1 ja Helsingin Asumisoikeus Oy Disankallio , kokonaisurakka

13.09.2017 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-019967
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 176-359842
Tarjoukset 20.10.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/atthel?id=135357&tpk=096a6341-4279-4185-9ac0-dfe7c470a0d0

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, Asuntotuotanto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 2000
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:HELSINGIN KAUPUNKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Projektipäällikkö Salla Grönholm
Sähköpostiosoite:salla.gronholm@att.hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.att.hel.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/atthel

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/atthel?id=135357&tpk=096a6341-4279-4185-9ac0-dfe7c470a0d0

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 1 ja Helsingin Asumisoikeus Oy Disankallio , kokonaisurakka
Viitenumero:
2825001026, 2825002026
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin Kruunuvuorenrannan kaupunginosan kortteliin 49276 toteutettavien asuinkerrostalojen ja piha-alueiden rakentaminen kokonaisurakkana sisältäen rakennusteknisten töiden lisäksi kaikki LVISA-työt urakan asiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi saatettuna. Tontille 49276/1 rakennetaan 100 kpl vuokra-asuntoja Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle. Tontille 49276/2 rakennetaan 41 kpl asumisoikeusasuntoja Helsingin Asumisoikeus Oy:lle. Hankinta kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena aikatauluhallinnan ja edullisen kustannustason saavuttamiseksi. Rakennustyön arvioitu aloitusajankohta on helmikuu 2018. Rakennustyöt tulee aloittaa viimeistään huhtikuussa 2018. Sopimus alkaa sopimuksen allekirjoituksella ja on voimassa kunnes sopimusvelvoitteet on suoritettu rakennuttajan hyväksymällä tavalla.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsingin kaupungin Kruunuvuorenrannan projektialue.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tontti 49276/1: Yhtiö on neljän porrashuoneen lamellitalo, jossa kerroksia on 6-7 ja osassa kellari. Asuntojen lukumäärä on 100 kpl (5 503,5 asm2) ja keskipinta-ala 55 asm2. Asuntojen lisäksi rakennetaan liiketilaa 305,5 htm2 sekä tontteja 49276/1, 49276/2, 49275/1 49272/1 palveleva yhteiskerhotila 85,5 htm2. Tontin kokonaishuoneistoala on siten 5894,5 hm2. Tontti 49276/2: Yhtiö koostuu kahdesta rakennuksesta, joiden kerrosluku on 5-6 ja 6-7. Asuntojen lukumäärä on 41 kpl (2 990 asm2) ja keskipinta-ala on 73 m2. Rakennukset ovat rungoiltaan pääpiirteissään tyypillisiä betonielementtitaloja. Julkisivut ovat pääosin muurattuja. Molemmilla tonteilla on suuria korkeuseroja. Tonttien autopaikat sijaitsevat LE-autopaikkoja lukuun ottamatta LPA-tontilla. LE-paikat sijoittuvat pihalle, ja niitä on tontilla 49276/1 2 kpl ja tontilla 49276/2 1 kpl. Rakennukset liittyvät alueelliseen jätteiden imuputkikeräysjärjestelmään. Tonteille toteutetaan valotaidetta. Tontit 49276/1 ja 49276/2 ovat osa kokonaisuutta, jonka seuraavat tontit (49272/1, 29275/1) tulevat kilpailutukseen noin 2 viikkoa näiden tonttien jälkeen. Tontille 49272/1 rakennetaan Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle 58 kpl (3659,5 asm2) tavallisia vuokra-asuntoja, kehitysvammaisten asuntoryhmä (ns. OmaPorras), jossa on 20 kpl (720 asm2) vuokra-asuntoja ja yhteistiloja (286 htm2) sekä liiketiloja (278 htm2). Tontille 49275/1 rakennetaan 35 kpl (2464,5 asm2) hitas-omistusasuntoja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuksen kesto on määritelty arvioidun rakentamisajan mukaan. Sopimukseen kuuluvat myös takuuaikaiset velvoitteet urakan asiakirjojen mukaisesti.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan tulee täyttää tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset velvoitteet sekä olla huolehtinut yhteiskunnallisista velvoitteista asianmukaisesti. Tarjoaja vastaa tarjouspyynnön soveltuvuutta koskevassa osiossa ESPD-lomakkeen kysymyksiin vakuutuksena soveltuvuusehtojen täyttymisestä. Hankintayksikkö edellyttää ESPD-lomakkeen kysymyksiin vastaamista myös ns. voimavara-alihankkijoiden osalta. Tarjoajan edellytetään olevan merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisälain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen kuin hankintayksikkö tekee hankintapäätöksen, mikäli osallistujan sijoittumismaan lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Yrityksen lakisääteisten velvoitteiden hoidon varmistamiseksi tarjoajan tulee varautua toimittamaan tilaajalle tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998 urakkaohjelmassa mainituin poikkeuksin.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
20.10.2017 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:23.10.2017 10:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Urakkatarjousten julkista avausta ei järjestetä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.9.2017
«« Takaisin