«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Taivassalon Seurakunta : Taivassalon seurakunnan seurakuntakeskuksen rakentaminen, osallistumisilmoitus

14.09.2017 10:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-019788
Osallistumishakemukset 28.9.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Insinööritoimisto Töykkälä Oy
Ilpo Töykkälä
Mettäläntie 3
21270
NOUSIAINEN
Puh. +358400532871

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Taivassalon Seurakunta
Y-tunnus 0139994-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kirkkoneuvosto
Yhteyshenkilö Tiina Rautiainen, vt kirkkoherra
Postiosoite Pappilantie 10
Postinumero 23100
Postitoimipaikka TAIVASSALO
Maa Suomi
Puhelin +358447006138
Sähköpostiosoite tiina.rautiainen@evl.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Insinööritoimisto Töykkälä Oy
Yhteyshenkilö Ilpo Töykkälä
Postiosoite Mettäläntie 3
Postinumero 21270
Postitoimipaikka NOUSIAINEN
Maa Suomi
Puhelin +358400532871
Sähköpostiosoite ilpo.toykkala@toykkala.fi
Hankintayksikön luonne
Evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko, niiden seurakunta tai muu viranomainen

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Taivassalon seurakunnan seurakuntakeskuksen rakentaminen, osallistumisilmoitus
Hankinnan kuvaus

Seurakuntakeskuksen uudisrakennushanke.

Rakennettava kerrosala on n. 1208 m2 ja tilavuus 5780 m3. Hanke koostuu 5 rakennusosasta.

Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana. Sivu-urakoina toteutetaan putkiurakka, ilmastointiurakka, rakennusautomaatiourakka sekä sähköurakka.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Päänimikkeistö
Rakennusten asennustyöt. (45300000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Taivassalo (K833)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
13.10.2017 - 30.4.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Rajoitettu menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ehdokkaan tulee olla Suomen yritysrekisterissä.

Ehdokkaalla tulee olla tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset voimassaolevat moitteettomat selvitykset ja todistukset yhteiskuntavelvotteiden suorittamisesta sekä riittävä liiketoimintaansa koskeva vastuuvakuutus.

Ehdokkaan taloudellista tilannetta ja luottokelpoisuutta kuvaavan ratingin tulee olla vähintään tasolla tyydyttävä + (A+) ja riskiluokitus on oltava 1 - 3. Ehdokkaan rating tarkistetaan Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämistä päivitetyistä tiedoista rakennuttajan toimesta.

Rakennusurakoitsijan liikevaihto kolmelta edelliseltä tilikaudelta tulee olla keskiarvoltaan vähintään 5,5 miljoonaa euroa. Putki-, ilmanvaihto- sekä sähköurakoitsijoiden liikevaihdon kolmelta edelliseltä tilikaudelta tulee olla keskiarvoltaan vähintään 500.000,00 euroa ja rakennusautomaatiourakoitsijan 70.000,00 euroa.

Kaikilta urakoitsijoilta edellytetään kokemusta vaativista uudisrakennuskohteista Suomessa. Kokemus osoitetaan referenssilistalla viimeiseltä 5 vuodelta.

Osallistumisilmoituksessa tulee nimetä vastuullinen työnjohtaja tai projektipäällikkö. Työnjohtajalla tai projektipäälliköllä tulee olla kokemusta viimeisten 5 vuoden ajalta vähintään kahdesta vaativasta uudisrakennushankkeesta.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Todistukset tilaajavastuulain velvoitteiden täyttämisestä (selvitys ennakonperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverorekisteriin kuulumisesta, todistus verojen maksamisesta, kaupparekisteriote, todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta, todistus vastuuvakuutuksesta sekä tapaturmavakuutuksesta). Todistukset eivät saa olla kolme kuukautta vanhempia.

Todistus yrityksen kokonaisliikevaihdosta ja liikevaihdosta urakan kohteena olevalta toimialalta viimeksi kuluneelta kolme tilinpäätöskaudelta.

Selvitykset ehdokkaan ja vastuullisen työnjohtajan / projektipäällikön kokemuksesta vaativista hankkeista viimeisten 5 vuoden ajalta ja selvitys ko henkilön koulutuksesta.

Yrityksen referenssitiedot vaativista uudirakennuskohteista Suomessa viimeiseltä 5 vuodelta toteutusvuosittain mainittuna.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Valitaan enintään kahdeksan vaatimukset parhaiten täyttävää ehdokasta.

Kriteereinä käytetään referenssejä. Kirkollisten rakennusten rakentamisen referenssin painoarvo lasketaan kaksinkertaisena muuhun vaativaan rakentamiseen verrattuna.

Mikäli osallistumishakemuksia on enemmän kuin 8 kappaletta, valinta suoritetaan edellä esitetyistä todistuksista / asiakirjoista saatavien tietojen pohjalta.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Kuinka monta
8
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
28.9.2017 12.00
Lisätietoja

Tarjouspyyntöasiakirjat lähetetään valituille ehdokkaille 6.10.2017.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin