«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Suomen Olympiakomitea ry : Olympiakomitean Laatuseuraseminaarin konferenssi -ja majoituspalvelut

14.09.2017 10:09
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-019740
Tarjoukset 29.9.2017 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Suomen Olympiakomitea ry 0202238-5 /
Suomen Olympiakomitea ry
Suvi Voutilainen
Radiokatu 20
00240
Helsinki
Puh. +358440944505

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Suomen Olympiakomitea ry
Y-tunnus 0202238-5
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Suomen Olympiakomitea ry
Yhteyshenkilö Suvi Voutilainen
Postiosoite Radiokatu 20
Postinumero 00240
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358440944505
Sähköpostiosoite suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi
Internet-osoite (URL) http://www.olympiakomitea.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Liikunta -ja urheilujärjestö

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Olympiakomitean Laatuseuraseminaarin konferenssi -ja majoituspalvelut
Hankinnan kuvaus

Pyydämme tarjousta Suomen Olympiakomitea ry:n (myöhemmin Asiakas) kahden vuoden välein toteuttaman urheiluseuraseminaarin eli Laatuseuraseminaarin tapahtumatiloista, majoituksesta ja näihin liittyvistä palveluista. Tapahtumaan osallistuu noin 400 kävijää lajiliitoista ja urheiluseuroista. 2 päiväinen tapahtuma sijoittuu viikonloppuun (la-su) ja ajoittuu lokakuulle 2018, ensisijainen ajankohta on 6.-7.10.2018. Tapahtuma järjestetään pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Vantaa, Espoo).

Olympiakomitea toteuttaa hankinnasta julkisen kilpailutuksen, tavoitteena valita kokonaistaloudellisesti edullisin toimittaja.

Tarjouksessa tulee huomioida, että tarjottavat tilat ja palvelut ovat laadukkaita ja soveltuvat erinomaisesti tapahtuman luonteeseen sekä ovat hinnoittelultaan kohtuullisia. Lisäksi edellytämme, että toimittaja noudattaa toimialan hyviä käytäntöjä.

Asiakas on valtakunnallinen liikunnan ja urheilun kattojärjestö, johon kuuluu noin 90 jäsenyhteisöä, pääasiassa lajiliittoja. Näiden jäseniä ovat urheiluseurat.

Tarjoukset pyydetään toimittamaan suomenkielellä ja tarjoajaa huomioimaan, että tapahtumatoteutuksen hankinta ovat luonteeltaan vaativa ja edellyttää sujuvaa vuoro-vaikutusta laajan kotimaisen verkoston kanssa. Asiakas edellyttääkin, että kaikki kom-munikaatio ja dokumentaatio on suomeksi.

Asiakas pidättää itsellään oikeuden hankkia tai olla hankkimatta kokonaan tai osittain tarjouspyynnössä kuvattu hankinnan kohde tietyltä toimittajalta tähän tarjouspyyntöön toimitettujen tarjousten perusteella. Asiakkaalla on myös oikeus jakaa mahdollisesti hankittava kokonaisratkaisu kahden tai useamman Toimittajien kesken. Tarjouksen laati-misesta ja mahdolliseen neuvotteluprosessin osallistumisesta ei makseta korvausta.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Hotelli-, ravintola- ja vähittäiskauppapalvelut (55000000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2018 - 31.12.2018

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Toimittajaksi valitaan tarjoajan kelpoisuusehdot täyttävät kokonaistaloudellinen Palvelu ja Toimittaja, jotka saa tarjousten arviointikriteerien mukaisessa pisteytyksessä suurimman pistemäärän (maksimi 100 pistettä).

Kelpoisuusehdot

Taloudelliset vaatimukset:

Taloudellisen aseman arvioimisella pyritään varmistamaan, että Toimittajalla on riittävät edellytykset pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja erinomaiseen toimitusvarmuuteen sekä voimavaroja kehittää Palvelua asiakaslähtöisesti. Yleisesti Toimittajan luotettavuudella ja taloudellisilla toimintaedellytyksillä on keskeinen merkitys Asiakkaalle, koska tämän rooliin kuuluu edistää Palvelun käyttöönottoa Yhteisössä.

Tarjoajan tulee olla huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta, ja tämän on erikseen pyydettäessä toimitettava veroviranomaisen antama todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista sekä työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. Todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia.

Tarjoajalla on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus, josta tämän on pyydettäessä esitettävä todistus.

Tarjoajalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseen. Tarjoajan taloudellisia edellytyksiä ja toimituskykyä arvioitaessa edellytetään, että tarjoajan luottoluokitus on Asiakastiedon Alfa Rating-mittarilla vähintään AA.

Tarjoajan organisaatio:

Toimittajan on nimettävä asiakkuudesta vastaavat henkilöt mukaan lukien yrityksen johto.

Asiakasreferenssit:

Tarjoajan tulee esittää vähintään kolme hankinnan kannalta tarkoituksenmukaista asiakkuutta vuosien 2014 – 2017 ajalta. Lisäksi pyydetään antamaan näiden asiakasrefe-renssin yhteystiedot sekä vahvistamaan näistä ainakin yhden hyväksyntä tarjousten arviointivaiheessa mahdollisesti toteutettavaa asiakastyytyväisyyshaastattelua varten.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoukset pyydetään jäsentelemään seuraavasti:

1) Toimittajan yhteystiedot ja yhteyshenkilö;

2) Lyhyt kuvaus Toimittajan taloudellisista edellytyksistä (liitteenä Alfa Rating-raportti);

3) Tarjoajan organisaation vastuuhenkilöt ja heidän roolinsa;

4) Selvitys hankinnan kohteen kannalta relevanteista asiakasreferensseistä yhteystietoineen sekä vahvistus yhden asiakasreferenssin suostumuksesta asiakastyytyväisyyshaastatteluun;

5) Tarjottavan ratkaisun kuvaus sisältäen ainakin.

- hankinnan kohteen mukaiset vaatimukset.

6) Tarjottavan ratkaisun hinnat: kokonaishinnat (alv. 0 %) erittelyineen.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjousten arviointivaiheessa tarjottujen tuotteiden ja niiden toimittamisen pisteytys tehdään osaltaan hankinnan kohteen 1-4 arviointikriteerien perusteella:

- Tilojen ja palveluiden muodostaman kokonaisuuden soveltuvuus (50 pistettä),

- Kokonaishinta (30 pistettä),

- Palvelujen laatu (10 pistettä),

- Ekologinen vastuullisuus (10 pistettä).

Toimittajaksi valitaan tarjoajan kelpoisuusehdot täyttävät kokonaistaloudellinen Palvelu ja Toimittaja, jotka saa tarjousten arviointikriteerien mukaisessa pisteytyksessä suurimman pistemäärän (maksimi 100 pistettä).

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
29.9.2017 16.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjousten käsittelyyn varataan aikaa vähintään neljä viikkoa, jonka jälkeen tehdään lopullinen toimittajavalinta 27.10.2017 mennessä.

Lisätietoja

Tarjouspyyntöasikirja liitteenä.

Kirjalliset tarjoukset liitteineen pyydetään toimittamaan sähköpostitse 29.9.2017 klo 16 mennessä osoitteeseen suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi. Lopullinen toimittajavalinta tehdään 27.10.2017 mennessä. Asiakas varaa oikeuden tutustua tapahtuma- ja majoitustiloihin. Tutustumisesta sovitaan erikseen kun tarjoukset on saatu.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

TARJOUSPYYNTÖ_Olympiakomitea_Laatuseuraseminaari 2018.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin