«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Medbit Oy : Terveydenhuollon työntekijän ja hallinnon piensovellukset

14.09.2017 10:08
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-019632
Tarjoukset 6.10.2017 mennessä osoitteeseen:
Medbit Oy 2153504-7 /
Medbit Oy
Arto Lehtokari
PL 130
20521
Turku
Puh. +358504129311

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Medbit Oy
Y-tunnus 2153504-7
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Medbit Oy
Yhteyshenkilö Arto Lehtokari
Postiosoite PL 130
Postinumero 20521
Postitoimipaikka Turku
Maa Suomi
Puhelin +358504129311
Sähköpostiosoite hankinnat@medbit.fi
Internet-osoite (URL) www.medbit.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Osakeyhtiö

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Terveydenhuollon työntekijän ja hallinnon piensovellukset
Hankinnan kuvaus

Medbit Oy pyytää tarjouksia asiakkaidensa toimeksiannosta SOTE-sektorin työntekijöiden käyttämien sekä hallinnossa käytettävien mittareiden kehitys- ja ylläpitotyöstä.

Hallinnon piensovelluksilla tarkoitetaan sovelluksia, jotka nojaavat olemassa olevien järjestelmien tietoihin ja tekevät niistä helppokäyttöisiä järjestelmiä, joilla lisätään näkyvyyttä, helpotetaan päivittäisiä toimintoja sekä helpotetaan hallinnollista päätöksentekoa. Kyseessä olevien mittareiden tulisi esimerkiksi visualisoida ja selventää eri resurssien käyttöastetta, taloutta, jonomittarointia yms. Sote-sektorilla.

Tekniseltä toteutukseltaan näiden sovellusten tulee olla selainpohjaisia, helppokäyttöisiä, päätelaiteriippumattomia ja integroitavissa Medbitin hallinnoimiin järjestelmiin. Näihin järjestelmiin lukeutuu myös käyttäjätiedot ja tunnistautuminen.

Sovellusten mukana tulee toimittaa asianmukainen suomenkielinen dokumentaatio. Dokumentaation tulee pitää sisällään käyttö- ja ylläpito-opas kustakin oppaasta sekä asiakaskohtainen tekninen kuvaus. Dokumentaatio tulee Medbitin tukipalveluiden käyttöön.

Tämän hankinnan optiona valittu toimittaja tai valitut toimittajat voivat myydä myös jo toteuttamiaan sovelluksia, jolloin vain mahdollisiin integraatiotöihin sovelletaan tässä hankinnassa kilpailutettuja hintoja.

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hankkia näiden sovellusten ylläpito- ja kehitystyötä myös tämän sopimuksen ulkopuolella.

Sopimuskausi on 1.10.2017 – 31.12.2021. Tilaajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta jatkaa sopimusta yhden (1) vuoden mittaisilla optioilla. Option mahdollisesta käytöstä ilmoitetaan hyvissä ajoin toimittajille.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
190000 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Turun seutu (S023)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.10.2017 - 31.12.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi.

Pyydetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia pyyntöhetkestä laskettuna. Lisäksi sopimuksessa tarjoaja voidaan velvoittaa toimittamaan todistukset erikseen sovittuina aikoina.

Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava selvityksissä 1 ja 2 tarkoitetut tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla, kuten antamalla sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus.

Tilaajalla on oikeus sopimuskauden aikana pyytää edellä mainittuja selvityksiä (enintään 3 kk vanhoja) ja toimittajan on ne toimitettava tilaajan antamassa määräajassa, joka on vähintään kuukausi. Mikäli selvityksiä ei toimiteta tilaajalle määräajassa, voidaan sitä katsoa sopimuksen purkamisen perusteena.

Tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan alla mainittuja tietoja tai, joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, voidaan sulkea tarjouskilpailusta pois.

Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa täydentämään tai täsmentämään tarjoajan kelpoisuuteen liittyviä selvityksiä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
6.10.2017
Tarjousten voimassaoloaika

3 kk

Lisätietoja

Lisätietoja antaa Arto Lehtokari (arto.lehtokari@medbit.fi)

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

hallinnon sovellukset.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin