«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Tuomi Logistiikka Oy : Suoja- ja sadevaatteet sekä turvakengät

11.08.2017 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-017979
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 154-319030
Tarjoukset 28.08.2017 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=132087&tpk=ca2042bc-4d78-48dc-be9c-5e8b062b83b0

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tuomi Logistiikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2722581-6
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Essi Rae
Puhelin:+358 401715257
Sähköpostiosoite:essi.rae@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:Pirkanmaa (FI197)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tuomilogistiikka.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Tampereen kaupunki
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@tampere.fi
NUTS-koodi:Tampereen seutu (S064)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tampere.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=132087&tpk=ca2042bc-4d78-48dc-be9c-5e8b062b83b0
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yhteishankinta

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Suoja- ja sadevaatteet sekä turvakengät
Viitenumero:
132087/2016
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Vaatteet, jalkineet, matkalaukkutuotteet ja tarvikkeet. (18000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tuomi Logistiikka pyytää tarjouksia pääasiassa Tampereen kaupungin eri yksiköiden työntekijöiden käyttöön tulevista tehdasvalmisteisista suoja- ja sadevaatteista sekä turvakengistä ja edellisiin liittyvästä palvelusta. Hankinta on jaettu seuraaviin osiin: Osa-alue 1: Tehdasvalmisteiset suojavaatteet Osa-alue 2: Tehdasvalmisteiset sadevaatteet Osa-alue 3: Tehdasvalmisteiset turvakengät Ensimmäiseen osa-alueeseen perustetaan puitejärjestely johon valitaan kaikki soveltuvat tarjoajat. Toiseen osa-alueeseen perustetaan kahden ja kolmanteen osa-alueeseen yhden toimittajan puitejärjestely huomioiden kaikki tarjouspyynnön ehdot täyttävät tarjoukset. Sopimuskausi alkaa tämän kilpailutuksen saatua lainvoiman ja kestää kaksi (2) vuotta. Sopimuksen tavoitteellinen alkamisaika on lokakuussa 2017.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 1: Tehdasvalmisteiset suojavaatteet
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Työvaatteet, erikoistyövaatteet ja työasusteet. (18100000-0)
Päällysvaatteet. (18200000-1)
Asut. (18300000-2)
Erikoisvaatteet ja -vaatetustarvikkeet. (18400000-3)
Turvavarusteet. (35113000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Pirkanmaa (FI197)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat tehdasvalmisteiset suojavaatteet, joita ostetaan pääasiassa Tampereen kaupungin eri yksiköiden työntekijöiden käyttöön. Tarjottavien tuotteiden ja palvelun on täytettävä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä tuote- ja palvelukohtaisesti määritellyt vaatimukset ja standardit. Tarjottuihin yläosan tuotteisiin tulee tilaajan yksikkökohtainen logopainatus (koko n. 10 x 2 cm). Painatuksesta aiheutuvat kustannukset tulee sisällyttää kokonaisuudessaan tarjottujen tuotteiden hintoihin (1 logo/tuote). Logot määritellään tarkemmin yhteistyössä valitun toimittajan kanssa sopimuksen teon jälkeen. Arvioidut vuosihankintamäärät on ilmoitettu tarjouspyynnön liitteessä 1. Määrät perustuvat edellisvuosien hankintoihin. Hankintamäärät saattavat vaihdella vuosittain, eivätkä sido tilaajaa. Sopimustoimittajiksi tullaan valitsemaan kaikki soveltuvat tarjoajat. Tarjoukset asetetaan kokonaisvertailuhinnan perusteella sijajärjestykseen. Puitesopimus ei sisällä määräostovelvoitetta ja puitesopimuksen ehtojen perusteella tehdään sopimuskaudella hankintoja tilaajan tarpeiden mukaan. Yksittäisissä kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa hankinnat tehdään puitesopimuksen piiriin valituilta toimittajilta tilaajan harkinnan mukaan. Toimittajan valintaan vaikuttavat puitejärjestelyn sijajärjestys, toimittajan resurssit, tilauksen aikataulu ja mahdolliset toimittajaa koskevat reklamaatiot. Sopimuskaudella kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat tehdään käyttäen kevennettyä kilpailutusta (nk. minikilpailutus).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta 100
Hinta 100
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen kahden (2) vuoden optiokaudella. Palvelua tulee tuottaa ja tuotteita toimittaa tarjouspyynnön mukaisesti keskeytyksettä koko sopimuskauden ja mahdollisen optiokauden ajan.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskauden tavoitteellinen alkamisajankohta on lokakuussa 2017.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 2: Tehdasvalmisteiset sadevaatteet
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Työvaatteet, erikoistyövaatteet ja työasusteet. (18100000-0)
Päällysvaatteet. (18200000-1)
Asut. (18300000-2)
Erikoisvaatteet ja -vaatetustarvikkeet. (18400000-3)
Turvavarusteet. (35113000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Pirkanmaa (FI197)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat tehdasvalmisteiset sadevaatteet, joita ostetaan pääasiassa Tampereen kaupungin eri yksiköiden työntekijöiden käyttöön. Tarjottavien tuotteiden ja palvelun on täytettävä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä tuote- ja palvelukohtaisesti määritellyt vaatimukset ja standardit. Tarjottuihin yläosan tuotteisiin tulee tilaajan yksikkökohtainen logopainatus (koko n. 10 x 2 cm). Painatuksesta aiheutuvat kustannukset tulee sisällyttää kokonaisuudessaan tarjottujen tuotteiden hintoihin (1 logo/tuote). Logot määritellään tarkemmin yhteistyössä valitun toimittajan kanssa sopimuksen teon jälkeen. Arvioidut vuosihankintamäärät on ilmoitettu tarjouspyynnön liitteessä 2. Määrät perustuvat edellisvuosien hankintoihin. Hankintamäärät saattavat vaihdella vuosittain, eivätkä sido tilaajaa. Tässä hankinnan osa-alueessa perustetaan yhden toimittajan puitejärjestely. Sopimustoimittajaksi tullaan valitsemaan osa-alueen halvimman kokonaisvertailuhinnan tarjonnut toimittaja. Puitesopimus ei sisällä määräostovelvoitetta ja puitesopimuksen ehtojen perusteella tehdään sopimuskaudella hankintoja tilaajan tarpeiden mukaan.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta100
Hinta 100
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen kahden (2) vuoden optiokaudella. Palvelua tulee tuottaa ja tuotteita toimittaa tarjouspyynnön mukaisesti keskeytyksettä koko sopimuskauden ja mahdollisen optiokauden ajan.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskauden tavoitteellinen alkamisajankohta on lokakuussa 2017.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 3: Tehdasvalmisteiset turvakengät
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Jalkineet. (18800000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Pirkanmaa (FI197)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat tehdasvalmisteiset turvakengät, joita ostetaan pääasiassa Tampereen kaupungin eri yksiköiden työntekijöiden käyttöön. Tarjottavien tuotteiden ja palvelun on täytettävä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä tuote- ja palvelukohtaisesti määritellyt vaatimukset ja standardit. Arvioidut vuosihankintamäärät on ilmoitettu tarjouspyynnön liitteessä 3. Määrät perustuvat edellisvuosien hankintoihin. Hankintamäärät saattavat vaihdella vuosittain, eivätkä sido tilaajaa. Tässä hankinnan osa-alueessa perustetaan kahden toimittajan puitejärjestely. Tarjoukset asetetaan kokonaisvertailuhinnan perusteella sijajärjestykseen. Puitesopimus ei sisällä määräostovelvoitetta ja puitesopimuksen ehtojen perusteella tehdään sopimuskaudella hankintoja tilaajan tarpeiden mukaan. Yksittäisissä kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa hankinnat tehdään puitesopimuksen piiriin valituilta toimittajilta tilaajan harkinnan mukaan. Toimittajan valintaan vaikuttavat puitejärjestelyn sijajärjestys, toimittajan resurssit, tilauksen aikataulu ja mahdolliset toimittajaa koskevat reklamaatiot. Sopimuskaudella kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat tehdään käyttäen kevennettyä kilpailutusta (nk. minikilpailutus).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta100
Hinta 100
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen kahden (2) vuoden optiokaudella. Palvelua tulee tuottaa ja tuotteita toimittaa tarjouspyynnön mukaisesti keskeytyksettä koko sopimuskauden ja mahdollisen optiokauden ajan.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskauden tavoitteellinen alkamisajankohta on lokakuussa 2017.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoaja on rekisteröity kaupparekisteriin ja ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoitusmaansa lainsäädännön mukaisesti.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2016/S 164-295025
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
28.8.2017 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:28.8.2017 14:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.8.2017
«« Takaisin