«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Monetra Oy : Työnohjauspalveluiden hankinta oman tuotannon ylittävältä osalta / Ennakkoilmoitus / Markkinavuoropuhelukutsu

11.08.2017 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-017969
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 154-319488

I kohta: Hankintaviranomainen

Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Monetra Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2454638-2
Postiosoite:Nuottasaarentie 5
Postinumero:90400
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Katri Sipola
Puhelin:+358 447031294
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@monetra.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.monetra.fi/palvelut/hankintapalvelut/
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Limingan kunta
Postitoimipaikka:Liminka
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@liminka.fi
NUTS-koodi:Liminka (K425)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.liminka.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Oulun kaupunki
Postitoimipaikka:Oulun kaupunki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@ouka.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.ouka.fi/etusivu

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Hailuodon kunta
Postitoimipaikka:Hailuoto
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@hailuoto.fi
NUTS-koodi:Hailuoto (K072)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hailuoto.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Lumijoen kunta
Postitoimipaikka:Lumijoki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@lumijoki.fi
NUTS-koodi:Lumijoki (K436)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lumijoki.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Iin kunta
Postitoimipaikka:Ii
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@ii.fi
NUTS-koodi:Ii (K139)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ii.fi/
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ouka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=128338&tpk=230aa2a2-e645-4f52-ab79-e170c6a0438f
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Työnohjauspalveluiden hankinta oman tuotannon ylittävältä osalta / Ennakkoilmoitus / Markkinavuoropuhelukutsu
Viitenumero:
Monetra 45/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Uraohjauspalvelut. (79634000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Yksilö-, ryhmä- tai työyhteisötyönohjauksia eri ammattiryhmille esim. esimiehille tai perhetyöntekijöille, siltä osin kuin sitä ei esim. työterveyssopimuksen pohjalta toteuteta. Tällä ilmoituksella on tarkoitus lyhentää tarjousaikaa ja samalla tällä ilmoituksella pyydämme alan toimijoita markkinavuoropuheluun. Markkinavuoropuheluun halukkaiden toimijoiden tulee ilmoittautua 30.8.2017 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoittella hankintapalvelut@monetra.fi. Viesti tulee otsikoida "Työnohjaus markkinavuoropuhelu".

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Työnohjauskella tarkoitetaan työhön, työyhteisöön ja/tai omaan työrooliin liittyvien kysymysten ja asioiden tarkastelua koulutetun työnohjaajan johdolla. Työnohjaus on prosessiluontoista ja vuorovaikutteista oman työn tavoitteellista tutkimista ja kehittämistä. Työnohjauksella voi olla työn kehittämiseen, korjaamiseen, muuttamiseen ja/tai ylläpitämiseen liittyviä tavoitteita. Sen tarkoituksena on, että yksilöt ja/tai työyhteisöt voivat käsitellä työtilanteisiin liittyviä kysymyksiä, ratkaista työhön liittyviä asioita, opia uusia toimintatapoja ja auttaa käsittelemään työhön liittyviä kuormittavia tekijöitä. Työnohjaus on dialoginen prosessi, jossa osallistujat saavat säännöllisesti toistuvissa ohjaustilanteissa tukea asiakas- ja työtilanteisiin, ammatilliseen kasvuun, työssä jaksamiseen sekä työyhteisössä toimimiseen ja johtajuuteen. Jokainen työnohjausprosessi alkaa kirjallisen työnohjaussopimuksen laatimisella, jossa määritellään räätälöidyn prosessin tavoitteet ja toimintatavat.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
1497000.00 EUR
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
9.10.2017

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ilmenee lopullisesta tarjouspyynnöstä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ilmenee lopullisesta tarjouspyynnöstä.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Ilmenee lopullisesta tarjouspyynnöstä.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ilmenee lopullisesta tarjouspyynnöstä.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Ilmenee lopullisesta tarjouspyynnöstä.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.8.2017
«« Takaisin