«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Lapin Yliopisto : Sähköenergian hankinta

11.08.2017 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-017953
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 154-319069
Tarjoukset 18.09.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Enegia Consulting Oy
Minna Kanninen
Turuntie 2
13100
HÄMEENLINNA

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lapin Yliopisto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0292800-5
Postiosoite:PL 122
Postinumero:96101
Postitoimipaikka:ROVANIEMI
Maa:Suomi
Puhelin:+358 207414110
Sähköpostiosoite:kilpailutus@enegia.com
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.ulapland.fi/FI

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-017953

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Enegia Consulting Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2093299-9
Postiosoite:Turuntie 2
Postinumero:13100
Postitoimipaikka:HÄMEENLINNA
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Minna Kanninen
Sähköpostiosoite:kilpailutus@enegia.com
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.enegia.com/
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

seuraavaan osoitteeseen

Virallinen nimi:Enegia Consulting Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2093299-9
Postiosoite:Turuntie 2
Postinumero:13100
Postitoimipaikka:HÄMEENLINNA
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Minna Kanninen
Sähköpostiosoite:tarjoukset@enegia.com
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.enegia.com/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Sähköenergian hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sähkö. (09310000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Lapin Yliopiston sähköenergian hankinta, jonka yksityiskohdat ilmenevät tarkemmin hankintailmoituksen liitteenä olevista tarjouspyyntöasiakirjoista.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sähkö. (09310000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lapin Yliopiston sähkönhankintasopimuksen kilpailutus, jonka tuloksena sovitaan sähkönmyyjän marginaalista ja sopimusehdoista. Lopullinen sähköenergian laskutushinta määräytyy sopimusjaksolle tehtävien hinnankiinnitysten mukaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2019 - 31.12.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): kyllä
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tarjoukseen tulee sisältyä optiot vuosille 2023 ja 2024 samoilla hinnoilla ja ehdoilla kuin varsinainen sopimuskausi. Option käytöstä päättää hankintayksikkö ja päätös voidaan tehdä vuosi kerrallaan, tai koko optioajasta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan tulee kuulua kaupparekisteriin tai muuhun vastaavaan ammatti- tai elinkeinorekisteriin, ennakkoperintärekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisuusrekisteriin. Pyydettäessä tarjoaja toimittaa todistuksen, rekisteriotteen tai muun selvityksen siitä, että kuuluu mainittuihin rekistereihin.

Kts. tarkemmat vaatimukset tarjouspyyntöasiakirjoista.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
18.9.2017 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 18.12.2017
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:18.9.2017 12:15
Paikka: Enegia Consulting Oy Turuntie 2 13100 HÄMEENLINNA
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuus on suljettu ulkopuolisilta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

- Tarjoukset tulee toimittaa vaadittuine liitteineen määräaikaan mennessä sähköpostitse osoitteeseen tarjoukset@enegia.com.

-Mahdolliset lisätietopyynnöt ja kuittauspyynnöt tarjousviestien perilletulosta tulee osoittaa kilpailutus@enegia.com

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.8.2017

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
ESPD Lapin Yliopisto.xml
Liite 1 käyttöarvio, Lapin Yliopisto.xlsx
Liite 2 Tuntidata Lapin Yliopisto.xlsx
Liite 3 ESPD-ohje.docx
20170811 Tarjouspyyntö Lapin Yliopisto.docx
«« Takaisin