«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Autoklaavien siirtoon liittyvät syöttö- ja purkuradat

11.08.2017 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-017942
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 154-319468

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on antaa vapaaehtoisesti muutoksenhakua koskevien direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY 2 d artiklan 4 kohdassa ja direktiivin 2009/81/EY 60 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja ennakkotietoja
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Postiosoite:Hanneksenrinne 7
Postinumero:60220
Postitoimipaikka:Seinäjoki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 504744532
Sähköpostiosoite:riitta.potka@epshp.fi
NUTS-koodi:Seinäjoen seutu (S142)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.epshp.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Autoklaavien siirtoon liittyvät syöttö- ja purkuradat
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Autoklaavit. (33191110-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Käytössä olevien Miele Oyn neljän (4) autoklaavin siirtotyöhön liittyvänä kokonaisuutena Miele Oyn neljään autoklaaviin syöttö- ja purkuradat, hankinnan arvo 116.900 EUR alv 0%. Sekä kengurujärjestelmän kehikot 100 kpl, hankinnan arvo 124.500 EUR alv 0%.

Hankinnan sisältö:

- etupaneelit 4 kpl puhtaalle ja steriilille puolelle yhteensä kahdeksan (8) kpl,

- ohjainkiskot autoklaavien 4 kpl sisään,

- syöttö- ja purkuradat,

- Kengurujärjestelmän kehikot,

- toimitus Seinäjoelle.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 241400 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Autoklaavit. (33191110-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Seinäjoki (K743)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Käytössä olevien Miele Oyn neljän (4) autoklaavin siirtotyöhön liittyvänä kokonaisuutena Miele Oyn neljään autoklaaviin syöttö- ja purkuradat, sekä kengurujärjestelmän kehikot 100 kpl.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Syöttö- ja purkuradat

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
10.8.2017
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Miele Oy
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Internet-osoitewww.miele.fi
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:241400 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.8.2017

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

Alkuperäiseltä tavarantoimittajalta saataviin lisätoimituksiin sovelletaan direktiivissä asetettuja tiukkoja ehtoja

3. Selitys

Autoklaavien hankinta on kilpailutettu vuonna 2014. Tarjouspyyntöön sisältyi neljän (4) uuden autoklaavin hankinta. Lisäksi tarjouspyynnössä ja hankintaa koskevassa hankintasopimuksessa mainittiin optiona, että hankittavat autoklaavit tullaan myöhemmin siirtämään uusin suunnitteluvaiheessa oleviin välinehuoltokeskuksen tiloihin, jotka on määrä valmistua vuoden 2017 aikana Seinäjoen keskussairaalan F-laajennusosan 00-kerrokseen.

Autoklaavi on kiinteästi asennettava lääkintälaitedirektiivin alainen sairaalalaite, jonka toiminnan kannalta laitetoimittajan suorittama asennus ja koekäyttö ovat erottamaton ja olennainen osa laitteen elinkaarta ja käyttöturvallisuutta. Autoklaavit hankitaan poikkeuksetta asennettuna ja koekäytettynä.

Kun toiminnassa olevat autoklaavit siirretään, on ne asennettava uusiin tiloihin samalla tavoin kuin uudishankittavat laitteet. Alkuperäinen laitetoimittaja on ainoa toimija, jolla on riittävä tieto ja osaaminen autoklaavien turvalliseen purkuun ja uudelleenasennukseen sekä erillishöyrynkehittimien asentamiseen määräykset täyttävällä tavalla.

Edellä esitetyn perusteella autoklaavien siirtotyöhön liittyvät hankinnat, syöttö- ja purkuratojen sekä autoklaaveihin soveltuvien kehikkojen hankinnat alkuperäiseltä laitetoimittajalta (Miele Oy) on suorahankintana perusteltua

«« Takaisin