«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Alaviirteen ja Väliviirteen tilusjärjestelyalue valtaojahanke : Alaviirteen Ja Väliviirteen tilusjärjestelyalue valtaojahanke

11.08.2017 10:03
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-017930
Tarjoukset 28.8.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Alaviirteen ja Väliviirteen tilusjärjestelyalue valtaojahanke /
Maveplan Oy
Seppo Hihnala
Rautiontie 1715A
85160
Rautio
Puh. +358400283570

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Alaviirteen ja Väliviirteen tilusjärjestelyalue valtaojahanke
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Maveplan Oy
Yhteyshenkilö Seppo Hihnala
Postiosoite Rautiontie 1715A
Postinumero 85160
Postitoimipaikka Rautio
Maa Suomi
Puhelin +358400283570
Sähköpostiosoite seppo.hihnala@maveplan.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Tilusjärjestely

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Alaviirteen Ja Väliviirteen tilusjärjestelyalue valtaojahanke
Hankinnan kuvaus

Kokkolan Alaviirteen ja Väliviirteen tilusjärjestelyalueelle tehtyjen valtajahankkeiden suunnitelmien toteuttaminen. Hanke sisältää uomien kaivun, maiden levityksen, rumpujen toimittamisen ja asennuksen sekä tarvittavien kiviainesten toimittamisen ja muut tämänkaltaiseen hankeen toteutukseen liittyvät työt. Perattavaa uomaa on noin 8 km ja rumpuja 14 kpl.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kokkolan seutu (S162)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
31.8.2017 - 1.12.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Kokemus vastaavista töistä

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Referenssiluettelo

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
28.8.2017 12.00

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö_Alaviirre Väliviirre valtaojat.pdf

Tarjouspohjavaltaojaurakka alaviirre Väliviirre (1).pdf

Alaviirre Väliviirre valtaojat selostus tarjouspyyntöön.pdf

Alaviirre valuma alueet A3 35000.pdf

Alaviirre U1 pohja A1 5000.pdf

U2-3ab pohjakartta A3 5000.pdf

U4 pohjakartta A3 5000.pdf

U5 pohjakartta A3 5000.pdf

Alaviirre U1 pituuleikkaus A1 5000.pdf

U23ab pituusleikkaukset.pdf

U4 pituusleikkaus A3 5000.pdf

U5 pituusleikkaus.pdf

U1 poikkileikkaukset.pdf

U 23ab poikkileikkaukset.pdf

U4 U5 poikkileikkaukset.pdf

Putousporras periaatekuva A4.pdf

Alaviirre 2017 peruskuivatussuunnitelmat sijaintikartta A3 35000.pdf

Tiedot urakoitsijan kalustosta.docx

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin