«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kouvolan kaupunki : Infran rakennuttamisen palveluhankinta_puitesopimus 2017-

11.08.2017 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-017922
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 154-319618
Tarjoukset 19.09.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/kouvola?id=131261&tpk=4b3ceb59-24e1-4c30-a3a6-226718f63973

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kouvolan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0161075-9
Postiosoite:PL 32
Postinumero:45701
Postitoimipaikka:Kuusankoski
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Anne Ahtiainen
Puhelin:+358 206158574
Sähköpostiosoite:tekninenjaymparisto@kouvola.fi
NUTS-koodi:Kouvola (K286)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kouvola.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/kouvola

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/kouvola?id=131261&tpk=4b3ceb59-24e1-4c30-a3a6-226718f63973
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Infran rakennuttamisen palveluhankinta_puitesopimus 2017-
Viitenumero:
537/02.07.01/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut. (71530000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kyseessä on puitejärjestelyhankinta rakennuttamispalveluista. Tämä hankinta koskee katu- ja tierakennuttamisen toimialaa ja siihen kuuluu myös viheralueiden rakennuttamista. Hankinta sisältää infrahankkeiden johtamista, hankkeiden rakennuttamista (ml. suunnittelun valmistelu ja ohjaus, rakentamisen valmistelu ja ohjaus, vastaanotto ja käyttöönotto sekä takuuaika) sekä työmaavalvonnan tehtäviä. Hankintaan voi kuulua myös turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä. Sopimuskausi on 2017 - 31.12.2019. Hankintaan sisältyy optio 1+1 vuotta. Hankintaan kuuluvien tehtävien sisältö ja puitesopimuksen ehdot ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoista (liitteenä on sopimusluonnos). Hankintamenettelyt puitejärjestelyyn perustuvissa hankinnoissa on esitetty liitteenä 1 olevassa sopimusluonnoksessa.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Kouvola (K286)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kouvolan kaupungin alue

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tilaaja tilaa tämän puitesopimuksen perusteella Toimittajalta seuraavia katu- ja tierakentamiseen / viherrakentamiseen liittyviä rakennuttajatehtäviä: 1. Projektin johtotehtävät / projektien hallintatehtäviä 2. Projektien ja urakoiden valmistelu- ja kilpailuttamistehtäviä (hankinta-asiakirjat, maastokatselmukset ja niihin liittyvät selvitystyöt jne.) 3. Projektien ja urakoiden toteutuksen ohjaus ja valvonta ml. mahdolliset suunnitelmien tarkastukset sekä vastaanotto- ja takuuvaiheen tehtävät 4. Turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä 5. Muita erittelemättömiä projekti- ja asiantuntijatehtäviä sekä projektiin liittyviä avustavia tehtäviä. Puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen lukumäärää ei ilmoiteta tässä vaiheessa. Hankintayksikkö tekee puitejärjestelyyn perustuvia hankintasopimuksia sopimuskauden aikana tarpeen mukaan ja kaupungin talousarvioissa annettujen määrärahojen puitteissa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
1000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:6.10.2017 - 31.12.2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Puitejärjestelyn sopimuskautta on mahdollista jatkaa yhden (1) + yhden (1) vuoden pituisella optioilla.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3

Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta: Puitesopimus on esitetty päättyväksi vuoden 2019 lopussa. Optiot käsittävät täydet kalenterivuodet.

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
19.9.2017 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:19.9.2017 13:00
Paikka: Kuusankoski, Tekniikka- ja ympäristötalo
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoukset arvioitaneen monipäiväisesti. Tarjousten avaustilaisuus pidetään suljettuna tilaisuutena.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.8.2017
«« Takaisin