«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos : Ultrakorkeanpaineen nestekromatografi-tandem massaspektrometri (UHPLC-MS/MS)

11.08.2017 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-017921
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 154-319465

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on antaa vapaaehtoisesti muutoksenhakua koskevien direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY 2 d artiklan 4 kohdassa ja direktiivin 2009/81/EY 60 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja ennakkotietoja
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Postiosoite:PL 30
Postinumero:00271
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Teemu Gunnar
Puhelin:+358 295248425
Sähköpostiosoite:kirjaamo@thl.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.thl.fi/en/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ultrakorkeanpaineen nestekromatografi-tandem massaspektrometri (UHPLC-MS/MS)
Viitenumero:
THL/1247/7.01.04/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja). (38000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Ultrakorkeanpaineen nestekromatografi-tandem massaspektrometri (UHPLC-MS/MS). Rinnakkais- ja varalaitekäyttöön.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 229970 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ultrakorkeanpaineen nestekromatografi-tandem massaspektrometri (UHPLC-MS/MS). Rinnakkais- ja varalaitekäyttöön.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Ultrakorkeanpaineen nestekromatografi-tandem massaspektrometri (UHPLC-MS/MS)

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
9.8.2017
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Agilent Technologies Finland
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:229970 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.8.2017

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Yksikön käytössä on hankittavaa laitteistoa vastaava laite, jolle on vuosien ajan kehitetty ns. in-house kehityksenä yksikön toiminnan kannalta keskeistä metodiikkaa ja ainetietokantaa (lääke- ja huumetutkimukset). Näistä menetelmistä keskeiset ovat validoituja ja akkreditoituja standardin ISO 17025 mukaisesti, sekä päivittäin yksikön käytössä. Nyt hankittava laite toimii aiemmin hankitun laitteen rinnakkaislaitteena sekä varalaitteina toisilleen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 40 § mukaan hankinta voidaan suorittaa suorahankintana, mikäli teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan.

Yksikön laajoja menetelmäkokonaisuuksia ei voida edes teoriassa kehittää toisille laitemerkeille hankkimatta vara- ja rinnakkaislaitteeksi samalla toista laitetta. Tämä ei ole mahdollista laitteiden korkeiden hankintahintojen vuoksi. Toisaalta yksiköllä ei olisi resurssejakaan aloittaa uudelleen näin laajaa kehitystyötä, eikä ole mitään takeita että kyseinen kehitystyö onnistuisi vaadittavalla tavalla. Lisäksi toiminta ei voi luonteensa puolesta keskeytyä. Tutkimustuloksilla on usein kiire ja oikeudellisia vaikutuksia. Yksikön toiminnan huomioiden ja asianmukaiseksi takaamiseksi laitteiden vara- ja rinnakkaislaitejärjestely puolestaan on välttämätön.

«« Takaisin