«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Nestekromatografia - massaspektrometri

11.08.2017 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-017917
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 154-319467

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on antaa vapaaehtoisesti muutoksenhakua koskevien direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY 2 d artiklan 4 kohdassa ja direktiivin 2009/81/EY 60 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja ennakkotietoja
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0679480-9
Postiosoite:Kajaanintie 50
Postinumero:90029
Postitoimipaikka:OYS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Sari Maunu
Puhelin:+358 401262467
Sähköpostiosoite:sari.maunu@ppshp.fi
NUTS-koodi:Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ppshp.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Nestekromatografia - massaspektrometri
Viitenumero:
16545
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Massaspektrometri. (38433100-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Valittu laite: Laite mallit: Sciex 5500 QTRAP ja Shimadzu Nexera XR Laitteella tulee voida analysoida päivystyksellisiä lääkeaineita, kuten klotsapiinia sekä syklosporiini A:ta (CyA) sekä tehdä steroidianalytiikkaa. Vain A/B Sciex Oy voi toimittaa tandemmassatekniikkaan perustuvan laitekokonaisuuden jolla voidaan analysoida lääkeaineita ja steroidihormoneja riittävällä herkkyydellä ja luotettavuudella. Huslab on siirtynut analysoimaan immunosupressantteja tandemmassatekniikalla. Kansallisesti mm. CyA- tulostason tulee olla sama koko maassa. Jotta tulostaso säilyy samana on vain A/B Sciex Oy:n laite teknisiltä ominaisuuksilta sopiva. Hankinta on erittäin tärkeä, koska Nordlab ei kykene nykyisillä menetelmillä täyttämään kriteeriä valtakunnallisesta samasta tulostasosta.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 379726.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena NordLab Oulun aluelaboratorioon nestekromatografi massaspektrometriaan (LC-MS/MS) perustuva analytiikka, jolla voidaan analysoida immunosupressantteja, muita mahdollisia lääkeaineita ja seerumin ja/tai plasman steroidihormoneja. Laite vuokrataan viiden (5) vuoden sopimuskaudelle.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Nestekromatografia - massaspektrometri

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
9.8.2017
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:A/B Sciex Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2288342-2
Postiosoite:Biolinja 12
Postinumero:20750
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:teemu.nissila@sciex.com
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:379726.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.8.2017

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Teknisestä syystä vain yksi toimittaja, Laki julkisista hankinnoista: pykälä 40§ Laitteella tulee voida analysoida päivystyksellisiä lääkeaineita mm. (klotsapiini) sekä tehdä steroidianalytiikkaa. Vain A/B Sciex Oy voi toimittaa laitekokonaisuuden (LC-MS/MS), jolla voidaan analysoida lääkeaineita (immunosupressantteja) sekä steroidihormoneja riittävällä herkkyydellä ja luotettavuudella. Huslab on siirtynut analysoimaan immunosupressantteja tandemmassatekniikalla. Kliinisesti on erittäin tärkeää, että mm CyA-tulostaso tulee olla kansallisesti samalla tasolla. Huslab käyttää immunosupressanttien analysoimiseen samaa laitekantaa, jota suorahankintapäätöksessä on esitetty. Sama laitekanta takaa sen, että tulostasot keskeisessä analytiikassa pysyvät samana. Mahdollisissa laitevikatilanteissa voidaan näytteitä lähettää analysoitavaksi Huslab:n ja Nordlab:n välillä. Hankinta on erittäin tärkeä, koska NordLab ei kykene nykyisellä laitekannalla ja menetelmillä täyttämään kriteeriä yhtenäisestä tulostasosta valtakunnallisesti immunosupressanttien osalta.

«« Takaisin