«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kokemäen kaupunki : Henkilöstöhallinnon järjestelmä

09.08.2017 15:20
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-017867
Tarjoukset 30.8.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kokemäen kaupunki
Y-tunnus 0203925-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Porin kaupungin hankintapalvelut
Postiosoite PL 15
Postinumero 28101
Postitoimipaikka Pori
Maa Suomi
Puhelin +358447017641
Sähköpostiosoite tarjous@pori.fi
Internet-osoite (URL) http://www.pori.fi/hankintapalvelut
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=132248&tpk=88cbf958-e635-4fa1-a82a-bece88b4541f
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Henkilöstöhallinnon järjestelmä
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
KOKEMÄKI
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on Kokemäen kaupungin henkilöstö- ja palkkahallinnon ohjelmisto pilvipalveluna tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Palkkahallinnon ohjelmiston tulee sisältää vakanssi- ja tehtävätiedot, henkilö- sekä palvelussuhdetiedot, vuosilomien ja palvelussuhteen ilmoittamisen, keskeytysten ilmoittamisen ja käsittelyn, palkanlas-kennan, palveluaikalaskennan, luottamustoimi/kokouspalkkioiden ilmoittamisen ja käsittelyn, raportit ja tilastot sekä ylläpito- ja kehittämispalvelut siten, että järjestelmä on käyttöönotettavissa vuoden 2018 alkupuolella. Ohjelmistossa on optiona oltava mahdollisuus ottaa käyttöön osaamisen hallinta, tehtävänkuvaus, poissaolohälytys sekä tavoite- ja kehityskeskustelut. Järjestelmän tulee olla valmis, testattu kokonaisuus, joka soveltuu tilaajan käyttöön. Rajoituksia resurssien määrissä ei tule olla. Järjelmällä tulee olla mahdollisuus hoitaa em. Henkilöstöhallinnon prosessit ns. sähköisesti. Asiakas ei sitoudu palveluiden määriin, tms. määriin vaan nämä voivat poiketa tässä tarjouspyynnössä ilmoitetuista määristä. Tarjottavan ratkaisun tulee olla palvelu- ja käyttäjämäärältään laajennettavissa sekä supistettavissa (skaalautuvuus). Kaikki tarjouspyynnössä ilmoitetut palvelumäärät ovat sitoumuksettomia arvioita. Sopimuskauden aikana asiakkaan tai tilaajien toiminnassa tapahtuvien muutosten tulee vaikuttaa myös järjestelmän vuosittaisiin ylläpitokustannuksiin. Tällöin sopimusasiakirjoja tarkistetaan tarvittavin osin, eikä tarjoajalla ole oikeutta vaatia vahingonkorvauksia ko. muutoksista johtuen.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
150000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Verkko-, Internet- ja intranetohjelmatuotteet. (48200000-0)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) sekä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja JIT2015 sekä henkilötietojen käsittelyn ehtoja. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava, mutta kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.8.2017 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin