«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Sipoon kunta : KuntaÄly –asiointiratkaisu

09.08.2017 14:56
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-017863
Tarjoukset tai osallistumishakemukset 31.8.2017 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Sipoon kunta
Y-tunnus 0203533-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Ethel Eriksson
Yhteyshenkilö Johanna Heikel
Postiosoite Iso Kylätie 18
Postinumero 04130
Postitoimipaikka Sipoo
Maa Suomi
Puhelin +358923531
Sähköpostiosoite hankinnat@sipoo.fi
Internet-osoite (URL) http://www.sipoo.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/sipoo?id=132624&tpk=8af002f2-2565-4ac6-a5b6-8fac95d50f4b
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
KuntaÄly –asiointiratkaisu
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
132624
Hankinnan kuvaus

TÄMÄ EI OLE ENNAKKOILMOITUS, HANKINTAILMOITUS TAI TARJOUSPYYNTÖ VAAN TIETOPYYNTÖ. HANKINTAYKSIKKÖ EI SITOUDU TOTEUTTAMAAN HANKINTAA JA TIETOPYYNNÖSSÄ ILMOITETUT TIEDOT VOIVAT MUUTTUA. Hankintayksikkö pyytää kiinnostuneita ilmoittautumaan markkinavuoropuheluun tietopyynnön lopussa löytyvän linkin kautta. Sipoon kunta haluaa parantaa kuntalaisille tarjottavia palveluita ottamalla aidosti digiloikan kuntalaispalveluiden saralla. Sen keskiössä on työnimellä KuntaÄly –asiointiratkaisu kulkeva sähköinen palvelu. Sen tarkoituksena on mahdollistaa kunnan tuottamien palveluiden käyttäminen aidosti sähköisesti eli sillä korvattaisiin kaikki nykyiset paperiset, mutta myös nykyiset niin sanotut sähköiset ratkaisut eli kankeat PDF-lomakkeet. KuntaÄlyn on tarkoitus palvella kuntalaisia joustavasti eli mahdollistaa mobiiliasiointi sekä yhdistää erilaiset kunnalla jo käytössä olevat tietovarastot siten, että asiointi olisi mahdollisimman joustavaa (kunnalla jo tiedossa olevia tietoja ei tarvitsisi syöttää uudelleen ja toisaalta jo ensimmäisellä asiointikerralla varmistettaisiin, että kaikki tarvittavat tiedot ovat käytössä). Asioinnista pyritään tekemään myös mahdollisimman nopeaa eli palvelun on tarkoitus myös automatisoida päätösprosessia niin, että mahdollisuuksien mukaan päätökset voitaisiin tehdä heti, tai ainakin pystyttäisiin heti kertomaan, milloin päätös tehdään (= palvelulupaus). Samalla kunnan työntekijöiden työpanosta pystyttäisiin kohdistamaan paremmin niihin asioihin, mitkä vaativat aidosti harkintaa. Ideaalitilanteessa palvelu pystyisi myös tekemään palveluanalyysia olemassa olevien tietojen pohjalta eli ennustamaan vaikkapa päivähoito- ja koulupaikkojen tarpeen ja proaktiivisesti tarjoamaan kuntalaisille relevantteja palveluita. Lisätietoja haetusta ratkaisusta löydät tehdystä karkeasta konseptikuvauksesta (huom.: tämä ei ole ratkaisun tekninen kuvaus, vaan puhtaasti konseptuaalinen kuvaus Sipoon kunnan tavoitetilasta ratkaisun osalta): Katso liite ”Sipoon kunta_KuntaÄly” Tällä tietopyynnöllä kartoitetaan, millaisia ratkaisuvaihtoehtoja on markkinoilla sekä selvitetään suunnitteilla olevaan hankintaan liittyviä kysymyksiä, järjestelmien tarjoajia ja saatavuutta sekä tulevan hankinnan ennakoitua arvoa ja hinnoitteluperiaatteita. Toimittajia pyydetään antamaan kirjallinen vastaus/kuvaus. Kaikki hankintayksikön saama tieto käsitellään luottamuksellisena. Vastauksessa pyydetään ottamaan kantaa erityisesti seuraaviin ominaisuuksiin: • Ratkaisun karkea ja alustava toiminnallinen ja tekninen kuvaus ennen kaikkea tavoitetilan toteutettavuuden näkökulmasta. • Ratkaisun integroitavuus muihin järjestelmiin. • Erilaisien asiointikanavien hyödynnettävyys kuntalaisen näkökulmasta (mukaan lukien sähköinen viestintä). • Kunnan työtekijöiden näkökulma (työnohjaus jne.). • Analytiikka/raportointiominaisuudet. • Ratkaisun soveltuvuus kaksikieliseen toimintaympäristöön (suomi ja ruotsi) sekä asiakkaan käyttöliittymä kielet suomi, ruotsi ja englanti. • Hinnoitteluperiaatteet, palvelumallit (oma konesali, pilvipalvelu, jne.) ja kustannustaso. • Käyttöönotto- ja toimitusaika. • Referenssit. Yllälueteltujen ominaisuuksien ohella olemme luonnollisesti kiinnostuneita muistakin toimittajien tärkeinä pitämistä ominaisuuksista. Otamme vastaan myös ennakkotietoja järjestelmistä/laitteista ja teknologioista, joita ei välttämättä ole vielä tällä hetkellä markkinoilla mutta joiden toimitukset alkaisivat viimeistään vuoden 2018 alkupuoliskolla. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti asiaa koskevaa tietoa, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tietopyynnön perusteella voidaan mahdollisesti järjestää esittelytapaamisia. Päätökset hankintaprosessin mahdollisesta käynnistämisestä tehdään teknisen vuoropuhelun jälkeen.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Sipoo (K753)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
31.8.2017 16.00
Lisätietoja

Tietopyyntöön vastaaminen ei sido mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiseen. Myöskään vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Tietopyyntöön vastanneiden toimittajien kanssa saatetaan järjestää myöhemmin erillisiä tapaamisia, joihin toimittajaa pyydetään osallistumaan erillisellä kutsulla. Tietopyynnön ja mahdollisen siihen liittyvän vuoropuhelun aikana esitetyt seikat eivät sido hankintayksikköä ja toimittajia mahdollisessa myöhemmässä hankintamenettelyssä. Jos hankinta toteutetaan, se voi poiketa tietopyynnössä esitetystä. Hankintayksikkö ei maksa korvausta tietopyyntöön osallistuville toimittajille.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin