«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) : ENNAKKOILMOITUS ja MARKKINAKARTOITUS: Kemikaalitiedon digitaalinen hallinta (KemiDigi)

08.08.2017 16:46
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-017722
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 151-312723

I kohta: Hankintaviranomainen

Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1021277-9
Postiosoite:PL 66 (Opastinsilta 12 B)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kemidigi@tarjouslaatikko.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tukes.fi/fi/Tietoa-meista/Kemidigi/

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
ENNAKKOILMOITUS ja MARKKINAKARTOITUS: Kemikaalitiedon digitaalinen hallinta (KemiDigi)
Viitenumero:
1826/02.03.02/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä on ennakkoilmoitus vuoden 2017 syksyllä toteutettavasta, Kemikaalitiedon digitaaliseen hallintaan käytettävän tietojärjestelmän hankinnasta.

Hankinta tulee kattamaan ratkaisun toteutuksen joko toimittajan valmisratkaisuun pohjautuen tai uutena sovelluksena. Hankinta tulee lisäksi kattamaan toteutuksen jälkeiset jatkuvat palvelut myöhemmin määriteltäväksi sopimuskaudeksi sekä muut tarvittavat oheispalvelut, kuten esimerkiksi käyttäjäkoulutukset.

Tulemme järjestämään hankintaa koskevan markkinakartoituksen syksyn 2017 aikana. Lisätietoja sekä hankinnan että markkinakartoituksen kulusta ja etenemisestä tullaan julkaisemaan kohdassa VI.3) ilmoitetun mukaisesti.

Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia eikä hankintayksikkö sitoudu järjestämään tässä ennakkoilmoituksessa kuvattua hankintaa. Kaikki tässä ilmoituksessa annetut tiedot ovat ennakkotietoja, jotka saattavat muuttua hankinnan kohteen määrittelyn edetessä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

HALLITUKSEN KÄRKIHANKE

Kemikaalitiedon digitaalisen hallinta (KemiDigi) on tietojärjestelmä, jolla toiminnanharjoittaja voi hoitaa kemikaaleihin liittyvät ilmoitusvelvoitteensa yhtenäisellä tavalla yhden palvelun kautta. Näin myös tiedot ovat yhdessä paikassa niitä tarvitsevien saatavilla.

Samalla se tarjoaa kanavan jonka kautta Tukes voi antaa tietoa toiminnanharjoittajille (esim. säädös- tai velvoitemuutoksista) sekä tarjota julkisia tietoja kemikaalituoterekisterin kautta.

Yritykset hyötyvät, sillä aikaa säästyy, kun tietoja ei tarvitse toimittaa erillisinä ilmoituksina monille eri viranomaisille. Myös viranomaiset hyötyvät, kun käytettävissä olevat kemikaalitiedot ovat ajan tasalla ja he voivat suunnata valvontaansa entistä paremmin riskiperusteisesti.

Tietojärjestelmä tulee lisäksi kattamaan tähän toimintaan liittyviä tukitoimintoja (esim. Viestinvälitys ja raportointi) ja integraatioita tukeviin järjestelmiin (esim. Suomi.fi tunnistus ja valtuutus)

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
9.10.2017

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Lisää tietoa hankinnasta on ennakkoilmoituksen julkaisun jälkeen löydettävissä osoitteessa:

https://sites.google.com/conversatum.fi/kemidigi-hankinta

Sivulla toimittajat voivat ilmoittautua hankintaa koskevan viestinnän jakelulistalle ja sillä tullaan myös mm. julkaisemaan tietoa järjestelmän hankkimiseen liittyvästä markkinakartoituksesta.

Sivua tullaan päivittämään hankinnan edetessä hankintaan liittyvillä tarkemmilla tiedoilla. Toimittajia kannustetaan tarkkailemaan sivua aktiivisesti heti alusta alkaen hankinnan etenemisen seuraamista varten.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.8.2017
«« Takaisin