«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Iisalmen kaupunki/hallinto- ja elinvoimapalvelut : Arviointi ja työssävalmennus

21.07.2017 10:20
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-017185
Tarjoukset 18.8.2017 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Iisalmen kaupunki
Drno/IIS/695Tiina Juutinen
Puh. +358405459589

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Iisalmen kaupunki/hallinto- ja elinvoimapalvelut
Y-tunnus 9086071-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja YTYÄ! Ylä-Savossa on työtä -hanke
Yhteyshenkilö Tiina Juutinen
Postiosoite PL 10
Postinumero 74101
Postitoimipaikka IISALMI
Maa Suomi
Puhelin +358405459589
Sähköpostiosoite tiina.juutinen@iisalmi.fi
Faksi +35817824339
Internet-osoite (URL) http://www.iisalmi.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Iisalmen kaupunki
Yhteyshenkilö Tiina Juutinen
Maa Suomi
Puhelin +358405459589
Sähköpostiosoite kirjaamo@iisalmi.fi
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Arviointi ja työssävalmennus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
Drno/IIS/695
Hankinnan kuvaus

YTYÄ! Ylä-Savossa on työtä -hanke pyytää tarjousta ammattitaitoarvioinnista ja soveltuvuusarvioinnista sekä työpaikkakoutsauksesta eli henkilökohtaisesta työssävalmennuksesta (jäljempänä ja liitteissä ”työpaikkakoutsaus”) työnhakija-asiakkaille. Soveltuvuusarviointi ei sisällä psykologisia testejä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Muut yhteisöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut. (98000000-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Pohjois-Savo (FI1D2)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
18.8.2017 - 31.8.2018

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Vaatimukset on selvitetty tarjouspyynnössä ja siihen koskevissa liitteissä.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Todistukset ja selvitykset on selvitetty tarjouspyynnössä ja siihen koskevissa liitteissä.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Lisätiedot on selvitetty tarjouspyynnössä ja siihen koskevissa liitteissä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
18.8.2017 16.00
Tarjousten voimassaoloaika

31.8.2018 saakka

Lisätietoja

Palveluntarjoajan tulee lähettää tarjouksensa 18.8.2017 klo 16:00 mennessä sähköisenä osoitteeseen: kirjaamo@iisalmi.fi. Tarjotessaan palvelua 1 ammattitaitoarviointi ja soveltu-vuusarviointi, sähköpostin otsikkokenttään tulee kirjoittaa merkintä: "Tarjous: Ammattitaitoarviointi ja soveltuvuusarviointi, YTYÄ! -hanke” sekä Dnro/ IIS/695/02.08.00.02/2017. Tarjotessaan palvelua 2 työpaikkakoutsaus, sähköpostin otsikkokenttään tulee kirjoittaa merkintä: ”Tarjous: Työpaikkakoutsaus, YTYÄ! –hanke” sekä Dnro/ IIS/695/02.08.00.02/2017.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

ammsovkou_tarjouspyynto.docx

ammsov_palvelukuvaus_liite1a.docx

ammsov_tarjouslomake_liite2a.docx

ammsov_selvityslomake_liite3a.docx

ammsov_asiantuntijaosaaminen_liite4a.docx

koutsaus_palvelukuvaus_liite1b.docx

koutsaus_tarjouslomake_liite2b.docx

koutsaus_selvityslomake_liite3b.docx

koutsaus_asiantuntijaosaaminen_liite4b.docx

http://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Ajankohtaista/Tarjouspyynnot

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin