«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuosikorjaustyöt Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitoksen hallinnoimissa kiinteistöissä

17.07.2017 15:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-017063
Tarjoukset 31.8.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Yhteyshenkilö Päivi Vähämäki
Postiosoite Ahvenistontie 20
Postinumero 13530
Postitoimipaikka Hämeenlinna
Maa Suomi
Puhelin +35836291
Sähköpostiosoite hankintatoimi@khshp.fi
Faksi +3583623187
Internet-osoite (URL) http://www.khshp.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/khshp?id=131616&tpk=a748126b-d1e7-4ec5-a259-f82ba5402ac6
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuosikorjaustyöt Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitoksen hallinnoimissa kiinteistöissä
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
KHSHP/840/02.08.01.04.04/2017
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuosikorjaustyöt Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitoksen hallinnoimissa kiinteistöissä ajalle 1.10.2017 - 30.9.2018. Tämän jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana ja se on tilaajan tai palveluntuottajan irtisanottavissa kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. HUOM! Tarjouspyyntö rakentuu siten että työt on jaettu kuuteen (6) osa-alueeseen. Osatarjoukset ovat sallittuja. Osa-aluetta koskevat mahdolliset erilliset vaatimukset ja poikkeukset on ilmoitettu ko. osa-alueen tarjouspyyntöasiakirjassa ja/tai tarjouslomakkeessa. Jokaisesta osa-alueesta on oma "tarjouspyyntöasiakirja" yksilöidyin vaatimuksin tämän tarjouspyynnön liitteenä. Tämän tarjouspyynnön liitteenä on sopimusluonnos (liite 4 ), joka muokataan kullekin osa-alueelle sopivaksi. Rakennusurakoitsija velvoitetaan toimimaan vuosikorjaustöissä päätoteuttajana (yhteinen rakennustyömaa) ja hoitamaan työntekijäluettelon ylläpidon sekä kaikki viranomaisille tehtävät ilmoitukset. Muilla urakoitsijoilla ja tilaajan hankkijoilla on ehdoton velvollisuus ilmoittaa kaikki työntekijänsä ja työmaalla toimivien toimijoiden tiedot päätoteuttajalle hyvissä ajoin. Jos edellä mainituissa asioissa tapahtuu laiminlyönti, joka johtaa sanktioon, niin laiminlyönyt urakoitsija vastaa sanktion kaikista kustannuksista. Päätoteuttaja huolehtii omalta osaltaan kuukausittain verohallinnolle ja muille viranomaisille tehtävistä ilmoituksista sekä säilyttää tiedot / asiakirjat vaadittavat kuusi vuotta kunkin työvuoden päättymisestä lukien. Tilaaja huolehtii verohallinnolle tehtävät kuukausittaiset, vuosikorjausurakoitsijoita koskevat, urakkailmoitukset. Kukin urakoitsija huolehtii itse työsuorituksiinsa liittyvistä yli 15 000 euron sopimuksista ja niihin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista verottajalle huomioiden peräkkäiset, samaan tehtävään liittyvät sopimukset, jotka tulkitaan yhdeksi sopimukseksi. Rakennushankkeessa noudatetaan ns. tilaajavastuulakia. Tarjoajien työntekijöiltä edellytetään hyvää suomenkielen taitoa. Tarjouspalvelu.fi -palveluun täytettävän hintatiedon lisäksi on liitteiksi ladattava kaikki edellytetyt liitteet, mukaan lukien Tarjouslomake (liite 1). Tarjouslomakkeen YHTEENSÄ, Arvioitu vuotuinen kustannus tulee olla sama kuin tarjouspalvelu.fi -palveluun syötetty hinta. Tarjousvertailussa käytetään sähköisesti syötettyä hintaa. Puutteellisesti ja/tai virheellisesti täytetyt liiteasiakirjat johtavat tarjouksen hylkäämiseen.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Päänimikkeistö
Sähköasennustyöt. (45311200-2)
Putkityöt. (45330000-9)
Lattianpäällystys- ja seinänverhoilutyöt. (45430000-0)
Maalaustyöt. (45442100-8)
Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt. (45331000-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Hämeenlinna (K109)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.10.2017 - 30.9.2018

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjoajan halutessa tarjouspyyntöasiakirjat muulla kielellä, käännättäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat tarjoajan itsensä vastattavina. Tarjous liitteineen on laadittava suomen kielellä. Sopimuksessa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998), siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa sopimuksen ja tarjouspyynnön kanssa. Tarjoajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen vuoksi. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri pidättää oikeuden hyväksyä vain osan tai olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Hankintapäätös ei luo sopimussuhdetta tilaajan ja tarjoajan välille, eikä arvioidut tuntimäärät ole hankintayksikköä sitovia. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla, tai jos tarjouspyynnössä ilmenee jälkikäteen virhe, joka ei ole mahdollistanut tarjoajien tasapuolista kohtelua taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättäessään automaattisesti tässä tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
31.8.2017 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin