«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Työ- ja elinkeinoministeriö : Mediatoimistopalvelujen hankinta

17.07.2017 11:35
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-017035
Tarjoukset 31.8.2017 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Työ- ja elinkeinoministeriö 2160307-0 /
Henkilöstö- ja hallintoyksikkö
TEM/1443/02.03.01/2017Hannele Halonen
PL 32
00023
VALTIONEUVOSTO
Puh. +358029516001
Fax. +358916062160

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö
Y-tunnus 2160307-0
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Henkilöstö- ja hallintoyksikkö
Yhteyshenkilö Hannele Halonen
Postiosoite PL 32
Postinumero 00023
Postitoimipaikka VALTIONEUVOSTO
Maa Suomi
Puhelin +358029516001
Sähköpostiosoite kirjaamo@tem.fi
Faksi +358916062160
Internet-osoite (URL) http://tem.fi/etusivu
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Mediatoimistopalvelujen hankinta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
TEM/1443/02.03.01/2017
Hankinnan kuvaus

Hankinnan tarkoitus on hankkia mediapalveluita (mediaosto- ja kampanjasuunnittelupalvelu). Toimeksiannot tulevat asiakkaalta tai suoraan suunnittelutoimiston kautta.

Tarjouspyynnössä tarkoitetun mediatoimistopalvelun tulee sisältää seuraavat osa-alueet:

• Mediaosto

Mediatilan varaukset, julkaisusuunnitelmat, kustannuslaskelmat, tekniset ohjeistukset, laskutuspalvelut, reklamointi ja hintaetujen sekä yhteiskunnallisten etujen hyödyntäminen

• Mediasuunnittelu

Kuhunkin projektiin/hankkeeseen sopivimpien medioiden valinta ja tieto tavoittavuudesta

• Mediastrategian laatiminen, huomioiden myös verkkomediat ja sosiaalinen media sekä vuositason medianäkyvyyden suunnittelu ja budjetointi

• Tutkimus- ja analysointipalvelut

Kohderyhmien analysointi ja mainonnan tehokkuuden mittaus

• Mainonnan sisällön konseptisuunnittelu

• Mainonnan sisältösuunnittelu ja tuotannot eri kanaviin

• Sosiaalisen median sisältökonseptointi

• Sosiaalisen median strategia

• Reklamaatioiden hoito.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
95000 - 105000 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Sanomalehdet, aikakauskirjat, -julkaisut ja -lehdet. (22200000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Katso tarjouspyyntö kohta 5, tarjoajalle asetetut soveltuvuusvatimukset ja niitä koskevat selvitykset.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Katso tarjouspyyntö kohta 5, tarjoajalle asetetut soveltuvuusvatimukset ja niitä koskevat selvitykset.

Tarjoaja liittää tarjoukseensa tarjoajan soveltuvuutta koskevan lomakkeen (tarjouspyynnön liitteen 3) asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna (on vakuus soveltuvuusvaatimuksien täyttymisestä).

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
31.8.2017 16.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta tarjousten viimeisestä jättämispäivästä lukien.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

0_TEM_Mediatoimistopalvelut_hankinta_TEM_1443_020301_2017.pdf

1_TEM_Liite_1_Hankinnan_kohdetta_koskevat_vahimmaisvaatimukset.docx

2_TEM_Liite_2_Tarjouslomake.docx

3_TEM_Liite_3_Tarjoajaa_koskevat_vahimmaisvaatimukset.docx

4_TEM_Liite_4_ Hintalomake.docx

5_TEM_Liite_5_ Henkilotietolomake_cv.docx

7_TEM_Liite_7_malli_sopimusluonnos.pdf

8_TEM_Liite_8_Verkkolaskutusohje.pdf

TEM_muutoksenhaku_hankintaoikaisu_01012017.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin