«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Sastamalan kaupunki : Näyttely- ja sisustussuunnitelman tuottaminen Tatu ja Patu -elämyskohteeseen

17.07.2017 09:52
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-017024
Osallistumishakemukset 10.9.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Sastamalan kaupunki 0144411-3
PL23
38201
Sastamala

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Sastamalan kaupunki
Y-tunnus 0144411-3
Postiosoite PL23
Postinumero 38201
Postitoimipaikka Sastamala
Maa Suomi
Sähköpostiosoite sastamala@sastamala.fi
Internet-osoite (URL) www.sastamala.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Näyttely- ja sisustussuunnitelman tuottaminen Tatu ja Patu -elämyskohteeseen
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on Tatu ja Patu –elämyskohteen näyttely- ja arkkitehtisuunnittelu.

Lopullinen suunnittelutyö sisältää seuraavat osat:

1) Näyttelysuunnittelu.

Toimeksiantoon sisältyy seuraavat tilat n. 800 m2 kokoisessa yksitasoisessa väliseinin jaettavissa olevassa tilassa.

Näyttelyhuoneet, eteistilat, wc, myymälätila/asiakaspalvelupiste

(ei kalustesuunnittelua, paitsi näyttelytuotteiden osalta)

Piha-alueen suunnittelu

Piha-alue n. 1500 m2

Valmiin näyttelysuunnitelman tulee sisältää

Valaistussuunnittelu

Kiinto- ja irtokalusteiden suunnittelu

Akustiikkasuunnittelu:

2) Arkkitehtisuunnittelu.

Laadittavat asiakirjat:

Työ- ja kalusteselitys, maalaustyöselitys ja värityssuunnitelma

Työ- ja kalustepiirrustusten laadinta

Irtokalusteluettelo

Asemapiirros:

3) Näyttelyn rakentamisen kustannuslaskelma.

Suunnittelutyön toteutus 12/2017 ->

Huomioitava esteettömyys suunnitelmissa

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
35000 - 45000 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8) Lapsille (EA02-8), Näyttelykäyttöön (FG02-5), Matkailuun (FG23-8)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Neuvottelumenettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin hankintasopimuksen tekohetkellä. Toimittajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin.

Tarjoajan on osoitettava ammatillinen pätevyytensä vähintään kolmella referenssikohteella. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi, tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajien kelpoisuuden arvioimiseksi lopullisessa tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan

Y-tunnus ja tarjouspyynnön voittajan on esitettävä:

- verovelkatodistus,

- vakuutusyhtiön/yhtiöiden todistukset lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen.

ja tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta. Vastaavat tiedot ja todistukset on toimitettava myös alihankkijoiden osalta. Todistukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia hankintapäätöksen päivästä laskettuna.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Ei
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
10.9.2017 15.00

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Hankintailmoitus Tatu ja Patu elämyskohde 2017 neuvottelumenettely.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin