«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Myrskylän kunta : Hyvinvointikeskus Onni, Sisäilmastotekniset korjaustyöt

17.07.2017 10:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-017023
Tarjoukset 21.8.2017 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Myrskylän kunta 0203282-3 /
Myrskylän kunta, Tekninen osasto
Timo Krigsman
Virastotie 5
07600
Myrskylä
Puh. +358405244147
Fax. +358195108538

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Myrskylän kunta
Y-tunnus 0203282-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Myrskylän kunta, Tekninen osasto
Yhteyshenkilö Timo Krigsman
Postiosoite Virastotie 5
Postinumero 07600
Postitoimipaikka Myrskylä
Maa Suomi
Puhelin +358405244147
Sähköpostiosoite timo.krigsman@myrskyla.fi
Faksi +358195108538
Internet-osoite (URL) http://www.myrskyla.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Hyvinvointikeskus Onni, Sisäilmastotekniset korjaustyöt
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on Pukkilan kunnan, Hyvinvointikeskus Onni sisäilmastoteknisten korjaustöiden rakennusurakan ensimmäisen vaiheen työt tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintaan sisältyy seitsemän (7) toimistohuoneen korjausrakentamista. Urakkamuoto on kokonaisurakka. Rakennustöiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätuottajana. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla pyytämällä ne sähköpostitse tilaajan yhteyshenkilöltä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Pukkila (K616)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Urakoitsijoille asetetuissa valintakriteereissä on lueteltu urakoitsijaa koskevat soveltuvuusvaatimukset, jotka urakoitsijan tulee täyttää. Lisäksi urakoitsijalla ja urakoitsijan vastaavalla työnjohtajalla on oltava vähintään yksi vaatimukset täyttävä, vastaavanlainen kohde aiemmin toteutettuna viimeisen kolmen vuoden ajalta.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajan on valmistauduttava toimittamaan selvitykset verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamisesta, eläkevakuutusmaksuista, sovellettavasta työehtosopimuksesta, tarjoajaorganisaation lakisääteisistä vakuutuksista, tarjoajan vastuuvakuutuksesta, tarjoajan taloudellisesta tilanteesta ja luottoluokituksesta, vaadituista referensseistä sekä siitä, että nimetyt henkilöt täyttävät tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset, mukaan lukien tarvittaessa suomen kielen kielitaitotesteihin liittyvät todistukset.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (säädösnumero 1397/2016). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava rakennusurakan hankinta. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä.

Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Tilaaja pidättää itselle oikeuden hylätä kaikki tarjoukset, jolloin osapuolilla ei ole toisiinsa korvausoikeutta. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
21.8.2017 16.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjous on oltava voimassa tarjouksen jättöpäivästä lukien 3 kk.

Lisätietoja

Tarjouspyyntöasiakirjat toimitetaan halukkaille pyynnöstä sähköpostilla. Sähköpostitoimitukset tehdään seuraavina päivinä:

-20.7.2017

-24.7.2017

-27.7.2017

-31.7.2017

Lisäksi tarjoajalla on mahdollisuus tutustua kohteeseen 8.8.2017 kello 9:00 – 16:00 välisenä aikana. Tarjoajan tulee ilmoittaa tutustumisesta tilaajan edustajalle sähköpostitse 4.8.2017 kello 15:00 mennessä.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

KA2. TARJOUSPYYNTÖ, Hyvinvointikeskus Onni_Sisäilmastotekniset korjaustyöt_17072017.pdf

KA8. URAKKA-ALUEEN RAJAUS, Hyvinvointikeskus Onni, Sisäilmastotekniset korjaustyöt_17072017.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin