«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy : Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n kilpailutus konesali-, kapasiteetti ja ylläpitopalveluista

17.07.2017 10:14
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-017003
Tarjoukset 1.9.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 1027700-3
Rainer Andersson
Kiimassuontie 127
30420
Forssa
Puh. +358504059243
Fax. +35834242630

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
Y-tunnus 1027700-3
Yhteyshenkilö Rainer Andersson
Postiosoite Kiimassuontie 127
Postinumero 30420
Postitoimipaikka Forssa
Maa Suomi
Puhelin +358504059243
Sähköpostiosoite rainer.andersson@lhj.fi
Faksi +35834242630
Internet-osoite (URL) http://www.lhj.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Kunnallinen osakeyhtiö

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n kilpailutus konesali-, kapasiteetti ja ylläpitopalveluista
Hankinnan kuvaus

Pyydämme tarjousta seuraavasta kokonaisuudesta:

1. Konesalipalvelut

2. Kapasiteettipalvelut

3. Ylläpitopalveluina valvonta, hallinta ja tekninen ylläpito

4. Palveluiden siirto ja käyttöönotto

5. Käyttäjätuki ja asiantuntijapalvelut

Konesalipalvelussa asiakkaalle tarjotaan keskitettyjä tilapalveluja, missä mukana ovat myös toimittajan toteuttamat sisäiset yhteyspalvelut. Ostetut palvelukomponentit ovat toimittajan asiakkaalle tarjoamia fyysisiä tiloja, toimintoja tiloissa, tietoteknisiä palveluja sekä laitteistoja, jotka varmistavat korkeatasoisen ja häiriöttömän tietoteknisen ympäristön.

Kapasiteettipalvelu on palvelun toimittajan asiakkaalle palveluna toimittama tietotekninen palvelinalusta ja sen kapasiteetti toimitettuna toimittajan laitetiloista. Palvelinkapasiteettipalvelun piiriin kuuluvat myös tallennus- ja varmistuskapasiteetti. Palvelinkapasiteettipalvelua voidaan toimittaa asiakkaalle dedikoituna tai toimittajan yhteiskäyttöisestä kapasiteettipalvelusta. Kapasiteettipalveluun kuuluu myös toimittajan ja asiakkaan välinen tietoliikenneyhteys, jonka toimittaja tarjoaa.

Ylläpitopalvelu on palvelua missä palvelun toimittaja valvoo, hallitsee, suunnittelee, dokumentoi ja raportoi hallitsemaansa tietoteknistä ympäristöä asiakkaan kanssa sovitun palvelutason mukaisesti.

Palveluiden siirto ja käyttöönotto toteutetaan palvelun toimittajan johtamassa kokonaisprojektissa, missä ovat mukana asiakkaan ohjausryhmä, sekä muut sidosryhmät ja toimittajat.

Käyttäjätuki ja asiantuntijapalvelut ovat toimittajan osoittaman asiantuntijaosaamisen kautta toteutettua palvelua, missä asiakkaan asettama liiketoiminnan strategia ja tavoitteet antavat kehyksen palvelun toimittajan asiakastoimintojen kehittämiseen ja tukeen. Käyttäjätuki käsittää lähituen, etähallinnan ja puhelimitse annettavan tuen asiakkaan yleisissä laitekohtaisissa ongelmissa. Palvelinalustaan ja konesalipalveluihin liittyvät sellaiset asiantuntijapalvelut jotka ovat osa edellä mainittuja ja asiakkaan palvelukuvauksissa mainittuja palveluja. Asiantuntijapalvelut ovat myös asiakkaan erikseen tai tarpeen mukaan tilattavissa. Palvelun toimittajalta odotetaan välitöntä palvelupyyntöihin reagointia, lyhyen vasteajan läsnäoloa, vakaata resursointia, vahvaa osaamista ja asiantuntijuutta eri palveluissa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
Päänimikkeistö
Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut. (72600000-6)
Tietokoneverkkopalvelut. (72700000-7)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2018 - 31.12.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
1.9.2017 12.00

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

LHJ_Tarjouspyyntö ICT konesali kapasiteetti ylläpito palveluista_17_7_2017.pdf

LIITE 1 Vaatimustenmukaisuus.xlsx

LIITE 2 Pisteytys.pdf

LIITE 3 Hinnat.xlsx

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin