«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Tasavallan presidentin kanslia : Tasavallan presidentin kanslian arkkitehtisuunnittelupalvelujen hankinta

17.07.2017 16:16
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-016998
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 135-277030
Tarjoukset 21.08.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/presidentti?id=127041&tpk=77bd5e43-848d-4ba9-afb9-a04642fb1449

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tasavallan presidentin kanslia
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245979-8
Postiosoite:Mariankatu 2
Postinumero:00170
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnat@tpk.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.presidentti.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/presidentti

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/presidentti?id=127041&tpk=77bd5e43-848d-4ba9-afb9-a04642fb1449
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tasavallan presidentin kanslian arkkitehtisuunnittelupalvelujen hankinta
Viitenumero:
70072-2016
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut. (71240000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tasavallan presidentin kanslia (jäljempänä myös TPK tai rakennuttaja) pyytää tarjouksia arkkitehtisuunnittelupalveluiden tarjouskilpailuun. Tällä tarjouskilpailulla hankittavat palvelut sisältävät myös sisustussuunnittelupalvelun.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehtipalvelut. (71200000-0)
Sisustussuunnittelupalvelut. (79932000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Naantali

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Arkkitehtisuunnittelupalvelut koskevat pääosin Kultarannan suunnittelua, mutta suunnittelua voidaan tilata myös kanslian Helsingin kiinteistöihin. Alustava resurssitarve on pääsuunnittelijan osalta noin 30 h/kk sekä projektiarkkitehdin osalta noin 40 h/kk. Hankinnassa on kyse puitejärjestelystä. Tilaaja valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee puitesopimuksen. Sopimus solmitaan hankintamenettelyn päätyttyä lainmukaisen odotusajan jälkeen. Sopimuksen arvioitu allekirjoitusaika on syyskuun loppupuolella 2017. Hankintayksikkö ei julkaise tarjouspyynnön yhteydessä seuraavia liitteitä: "suunnitteluohjelma", "RHS-kuvaus" ja "suunnittelusopimus" sekä "turvallisuussopimus", jonka liitteenä on "vaitiolositoumus" sekä "tietoaineistojen käsittelyohje". Kyseiset liitteet saa lähettämällä tarjouspyynnön liitteenä olevan sitoumuslomakkeen osoitteella juha.klingberg(at)tpk.fi.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:60 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. ESPD-kohta

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta: Puitejärjestelyn kesto on 60 kuukautta. Puitejärjestelyn keston on oltava yli neljä vuotta, koska tarjouspyynnön kohteena olevat suunnittelupalvelut liittyvät urakkakokonaisuuteen, jonka on arvioitu kestävän ajanjakson 2017-2022. Edellä mainituin perustein hankinnan kohde välttämättä edellyttää hankintalain 42 §:ssä säädettyä pidempää kestoa.

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
21.8.2017 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:21.8.2017 12:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.7.2017
«« Takaisin