«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta : Kuormalavat

17.07.2017 16:16
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-016981
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 135-276425
Tarjoukset 13.09.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
Susanna Lamminmäki
PL 69
33541
TAMPERE
Puh. +358299570336

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
Postiosoite:PL 69
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:TAMPERE
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Susanna Lamminmäki
Puhelin:+358 299570336
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@mil.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.puolustusvoimat.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-016981

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kuormalavat
Viitenumero:
4000000709
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kuljetusvälineet ja kuljetuksessa käytettävät aputuotteet. (34000000-7), Puu (AB13-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tarjouspyyntö koskee uusia, käytettyjä, korjattuja ja takaisin ostettuja kuormalavoja sekä lavakauluksia ja -kansia kuljetuksineen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta pyytää Tarjousta uusista, käytetyistä, korjatuista ja takaisin ostetuista Kuormalavoista sekä Lavakauluksista ja -kansista kuljetuksineen.

Kts. tarkemmin tarjouspyyntö

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.11.2017 - 31.10.2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Optio 1.11.2019 - 31.10.2021

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optio 1.11.2019 - 31.10.2021

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kts. Tarjouspyyntö

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
13.9.2017 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2017
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:13.9.2017 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.7.2017

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
Tarjouspyyntö kuormalavat.pdf
Liite 1 Kaupallinen spesifikaatio 7.7.2017.doc
Liite 2. Vaatimusmatriisi.pdf
Liitteet 3-4 Hintataulukot 7.7.2017.xls
Liite 5 Toimipisteet.xls
Liite 6 ESPD_lomake kuormalavat.doc
Liite 7 Sopimusluonnos 7.7.2017.docx
Liite 8 JYSE 2014 tavarat huhtikuu 2017.pdf
«« Takaisin