«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos : Asiantuntijalääkärin palvelujen hankinta

17.07.2017 16:16
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-016449
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 135-277037
Tarjoukset 18.08.2017 mennessä osoitteeseen:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
PL 30
00271
Helsinki
Puh. +358295246000
Fax +358295246111

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Postiosoite:PL 30
Postinumero:00271
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295246000
Sähköpostiosoite:Kirjaamo@thl.fi
Faksi:+358 295246111
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.thl.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-016449

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Asiantuntijalääkärin palvelujen hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lääkäripalvelut. (85121000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Hankintayksikön Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikön asiantuntijalääkärin palvelut hankintajaksolle 01.08.2017-31.12.2019

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1250000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Lääkehoidon kokonaisuuden hallinta
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Lääkäripalvelut. (85121000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki (THL) tai toimittajan omat työtilat

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lääkehoidon kokonaisuuden hallintaan liittyvien tietorakenteiden ja tietosisältöjen sekä tietojärjestelmien toiminnallisten vaatimusten määrittelyt

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
440000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.8.2017 - 31.12.2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Terveydenhuollon tietorakenteet
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Lääkäripalvelut. (85121000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki (THL) tai toimittajan omat työtilat

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Sisältää terveydenhuollon eri erikoisalojen tietorakenteiden ja tietosisältöjen sekä tietojärjestelmien toiminnallisten vaatimusten määritykset

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
400000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.8.2017 - 31.12.2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
SOTE-yhteinen asiakassuunnitelma
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Lääkäripalvelut. (85121000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki (THL) tai toimittajan omat työtilat

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakassuunnitelman tietorakenteiden ja tietosisältöjen sekä tietojärjestelmien toiminnallisten vaatimusten määrittelyt

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
250000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.8.2017 - 31.12.2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Toimintakyky-tietomalli
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Lääkäripalvelut. (85121000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki (THL) tai toimittajan omat työtilat

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Sisältää toimintakykytiedon tietomallin hyödyntämiseen liittyvien asiakas- ja potilastietojärjestelmien toiminnallisten vaatimusten määritykset

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
250000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.8.2017 - 31.12.2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle (vain palveluhankinnoissa)
III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Asiantuntijapalvelun toteuttavan asiantuntijalääkärin koulutuksen vähimmäisvaatimus: lääketieteen lisensiaatti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
18.8.2017
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30.9.2017
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:21.8.2017 8:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.7.2017

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
Asiantuntijalääkäri_Tarjouspyyntö EU allekirj_201707.pdf
Asiantuntijalääkäri_Tarjouspyyntö_Liite1_Hinnat_201707.xlsx
Asiantuntijalääkäri_Tarjouspyyntö_Liite2_Asiantuntijalomake _201707.docx
Asiantuntijalääkäri_Tarjouspyyntö_Liite3_Hankinnan kohde_201707.pdf
Asiantuntijalääkäri_Tarjouspyyntö_Liite4_ESPD-lomake.pdf
Asiantuntijalääkäri_Tarjouspyyntö_Liite5_Turvallisuussopimusmalli_201707.pdf
Asiantuntijalääkäri_Tarjouspyyntö EU allekirj_20170714.pdf
«« Takaisin