«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Turun Päiväkodit Oy : Raunistulan päiväkoti, KVR-urakka

10.07.2017 10:18
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-016378
Tarjoukset 22.9.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Turun Päiväkodit Oy 2810676-3 /
TVT Asunnot Oy
Rauno Lehtonen
Käsityöläiskatu 3
20100
Turku
Puh. +35822624152
Fax. +35822624894

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Turun Päiväkodit Oy
Y-tunnus 2810676-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja TVT Asunnot Oy
Yhteyshenkilö Rauno Lehtonen
Postiosoite Käsityöläiskatu 3
Postinumero 20100
Postitoimipaikka Turku
Maa Suomi
Puhelin +35822624152
Sähköpostiosoite rauno.lehtonen@tvt.fi
Faksi +35822624894
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Kaupungin omistama osakeyhtiö

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Raunistulan päiväkoti, KVR-urakka
Hankinnan kuvaus

Urakkamuoto on kiinteähintainen kokonaisvastuu-urakka (KVR-urakka) sisältäen rakennus- ja talotekniset työt sekä tarjouspyynnön mukaisten suunnitelmien, pääpiirustusten sekä työ- ja toteutussuunnitelmien valmiiksi saattaminen pohjatutkimuksen, suunnitteluohjeiden, viitesuunnitelmien ja taloteknisten asiakirjojen lähtötietojen pohjalta, urakka-asiakirjojen mukaisesti.

Arkkitehdin viitesuunnitelmissa ja suunnitteluohjeissa on määritetty tulevan rakennuksen minimi laatutaso, toiminnalliset vaatimukset sekä vähimmäismitoitus, jotka on täytettävä. LVIA- ja sähkösuunnittelijoiden laatimissa suunnitteluohjeessa ja rakennustapaselostuksessa on määritetty tulevan vuokralaisen (Turun kaupunki) talotekniset vaatimukset.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Turku (K853)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ks. Tarjouspyyntö liitteineen.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Ks. Tarjouspyyntö liitteineen.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Lisätiedot ja kysymykset

Lisätietoja tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä asioista voi pyytää rakennuttajan edustajalta sähköpostiosoitteesta rauno.lehtonen@tvt.fi viimeistään 8.9.2017 kello 12:00 Suomen aikaa mennessä.

Lisätietoja/lisäkysymyksiä koskevan sähköpostin aihekenttään pyydetään kirjoittamaan ”Lisäkysymys Raunistulan päiväkoti”.

Puheluihin ei voida vastata. Vastaukset kaikkiin kysymyksiin lähetetään samanaikaisesti kaikille kysymyksiä esittäneille sekä niille, jotka ovat ilmoittaneet yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen haluavansa mahdollisten lisäkysymysten vastaukset. Tarjoajien huomiota kiinnitetään siihen, että tarjoajan velvollisuus on tutustua lisäkysymyksiin sekä niihin annettuihin vastauksiin.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Alla olevat vertailuperusteet
  1. Hinta (70)
  2. Laatu (30)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
22.9.2017 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

3 kuukautta tarjouksen jättöpäivästä lukien.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://www.niini.net/offers/home/DownloadMaterials?link=ade0336b-e001-4b00-bdea-31a51d367831&oid=596317565f403d01a44efc08

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin