«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Liikennevirasto : RIPA - rautateiden integraatiopalvelu

28.06.2017 17:01
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-015800
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 122-247714
Tarjoukset 25.09.2017 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=123338&tpk=4df75d1d-9cf2-407a-8ed4-0307e538550e

I kohta: Hankintayksikkö

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Liikennevirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tehanu Tapola
Puhelin:+358 295343000
Sähköpostiosoite:tehanu.tapola@liikennevirasto.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.liikennevirasto.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=123338&tpk=4df75d1d-9cf2-407a-8ed4-0307e538550e
I.6) Pääasiallinen toimiala
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
RIPA - rautateiden integraatiopalvelu
Viitenumero:
LIVI/4133/02.01.11/2016
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tiedonvaihto-ohjelmistojen kehittämispalvelut. (72212516-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on rataliikenteen integraatiopalvelun uusiminen. Nykyinen ympäristö koostuu integraatioista 25 järjestelmään ja 50 liittymään. Yhteensä liikennettä on 15 miljoonaa sisään tulevaa ja 40 miljoonaa ulos lähtevää viestiä kuukaudessa. (Liikennemäärät) Viestimäärät nousevat kymmenkertaisiksi seuraavan kymmenen vuoden aikana. Hankinnan kohteena on rautateiden integraatiopalvelu. Tulevaisuudessa uusien integraatioiden monimutkaisuus kasvaa. Liikennevirasto odottaa integraatiopalvelun tarjoajan ottavan kokonaisvastuun uudistetusta palvelusta, sisältäen palvelinten ja verkkojen hallinnan. Tarjoaja voi käyttää omia konesalejaan tai ulkoisen toimittajan konesaleja Suomessa. Hankinnan optioina ovat rataliikenteen integraatiopalvelun jatkaminen sekä integraatiopalvelun laajentuminen koskemaan myös tie- ja meripuolen integraatioita.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
Yhteyksienhallintaohjelmistojen kehittämispalvelut. (72212333-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Palvelun pääsääntöinen tuottamispaikka on tarjoajan toimipiste Suomessa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Integraatiopalvelu koostuu kehitys-, tuotanto- ja testiympäristöistä. Liikenneviraston edellyttämän palvelun tulee sisältää: 1. integraatiopalvelun vaatimien ympäristöjen pystytykset 2. integraatioiden migraatio vanhasta ympäristöstä uuteen palveluun 3. uusien integraatioiden vaatimusmäärittelyn, suunnittelun ja kehityksen 4. integraatioprosessin, tietoliikenneyhteyksien avaamisen, integraatioiden testauksen ja tuotantokäytön 5. jatkuvan integraatiopalvelun, sen monitoroinnin ja huoltamisen 6. integraatiopalvelun monitoroinnin ja vianselvityksen koordinoinnin sekä tarvit-taessa vikakorjaukset Olemassa olevien integraatioiden migraatio ja tuotantokäytön aloitus tapahtuvat liittymä kerrallaan sopimuksen allekirjoittamista seuraavan 11 kuukauden aikana. Migraation jälkeen sopimus jatkuu ylläpito- ja jatkokehityksen sisältämänä palvelusopimuksena. Tarjoajan tulee tarjouksessaan ottaa huomioon tilaajan esittämät vaatimukset (liite 4 RIPA Vaatimukset), jossa olevien pakollisten ja vapaaehtoisten vaatimusten joihin tarjoaja on vastannut ”kyllä”, tulee sisältyä tarjouksen hintaan. Lisätietoa palvelusta katso liite 11 RIPA Service description, liite 12 RIPA Current Integration description sekä liite 13 RIPA nykyinen tekninen dokumentaatio . Hankinnan kohteen tietoturvataso on VAHTI-luokituksen korotettu taso. Hankinnan kohteen ICT-varautumisen taso on korkea taso. Tarjoajan tarjoamien asiantuntijoiden tulee olla saatavilla tarpeen mukaan tilaajan toimipisteessä Helsingin Pasilassa, mutta myös muissa tilaajan osoittamissa toimipisteissä Suomessa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:60 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja varaa mahdollisuuden tilata seuraavia optioita: A) integraatiopalvelun ylläpitoa ja jatkokehittämistä rataliikenteeseen optiovuosilla 3+2. Optiokausien käyttöönotosta ilmoitetaan kirjallisesti kolme (3) kuukautta ennen optiokauden alkua. B) Integraatiopalvelun laajentamista koskemaan tieliikenteen integraatioita perussopimuskaudelle tai optiovuosille 3+2 tai jollekin yhdistelmälle niistä. Tämän option osien käytöstä ilmoitetaan kirjallisesti (3) kuukautta ennen optiokauden alkua. C) Integraatiopalvelun laajentamista koskemaan meriliikenteen integraatioita perussopimuskaudelle tai optiovuosille 3+2 tai jollekin yhdistelmälle niistä. Tämän option osien käytöstä ilmoitetaan kirjallisesti (3) kuukautta ennen optiokauden alkua. Optioiden B ja C hankinnan perussopimuksen yhteisarvon arvioidaan olevan korkeintaan 95% suhteessa perussopimuksen (rataliikenteen) arvioista. Tilaaja päättää option tilaamisesta yksipuolisesti. Tilaaja ei option käyttöönottamisellakaan sitoudu mihinkään määräostovelvollisuuteen.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Kuvattu liitteessä 5 RIPA Tarjouksen rakenne ja liitteessä 6 RIPA Tarjouksen vertailu.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
25.9.2017 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:25.9.2017 13:01

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Kaikki tarjouspyynnössä esitetyt ajat ovat Suomen aikaa.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27.6.2017
«« Takaisin