«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Rauman kaupungin hankintapalvelut : Pohjoiskehän koulu, KVR-urakka

28.06.2017 17:01
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-015794
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 122-246655
Tarjoukset 06.10.2017 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/rauma?id=127666&tpk=46ec5d61-fb46-4a54-a0d3-eb9b2882e42d

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Rauman kaupungin hankintapalvelut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0138780-9
Postiosoite:Kanalinranta 3
Postinumero:26100
Postitoimipaikka:Rauma
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankintatoimi@rauma.fi
NUTS-koodi:Satakunta (FI196)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.rauma.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/rauma

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/rauma?id=127666&tpk=46ec5d61-fb46-4a54-a0d3-eb9b2882e42d
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Pohjoiskehän koulu, KVR-urakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Koulurakennusten rakentamistyöt. (45214200-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Urakkamuotona on kiinteähintainen KVR-urakka (kokonaisvastuurakentaminen eli ns. avaimet käteen – toimitus). KVR-urakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja lainsäädännön mukaisena päätoteuttajana. Urakoitsija vastaa kohteen suunnittelemisesta ja toteuttamisesta sekä niihin liittyvästä kokonaiskoordinoinnista.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 16000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Satakunta (FI196)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta käsittää Raumalle KVR-urakkana toteutettavan Pohjoiskehän koulun piha-alueineen. Koulussa tulee toimimaan 3-sarjainen alakoulu (1.-6. lk) ja Malmin erityiskoulu (1.-6. lk), joka integroidaan yleisopetuksen kanssa yhteen. Lisäksi koulussa tulee toimimaan 3 esiopetusryhmää ja iltapäiväkerho. Oppilaita koulussa tulee olemaan noin 570 ja henkilökuntaa noin 160. Lähtökohtana uuden koulun tilasuunnittelussa on Malmin koulun yhdistäminen yleisopetukseen. Lisäksi uusien tilojen tulee vastata uuden opetussuunnitelman mukaisiin pedagogisiin tavoitteisiin. KVR-urakka käsittää kaikki kohteen toteuttamiseksi tarvittavat työt ja toimet. KVR-urakka kattaa uuden koulurakennuksen rakentamisen käyttövalmiiseen kuntoon piha- ja aluetöineen ja asiakirjojen mukaisine kalusteineen ja varusteineen sekä sen lähialueille liittymiseksi tarvittavat rakenteet ja liittymät.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
16000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:18 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan tulee täyttää Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet, joista todisteena ovat: 1. Selvitys kuulumisesta: -ennakkoperintärekisteriin -työnantajarekisteriin -arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 2. Todistus: -verojen maksamisesta tai verovelkatodistus -eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 3. Kaupparekisteriote 4. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 5. Selvitys vastuuvakuutuksesta 6. Selvitys voimassa olevasta tapaturmavakuutuksesta 7. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä Selvitykset voi korvata esim. tilaajavastuu.fi-raportilla tai Rakentamisen Laatu ry:n RALA-pätevyystodistuksella. Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa em. selvitykset. Mikäli em. asiakirjat ovat saatavilla maksutta sähköisesti, ei niitä tarvitse liittää tarjoukseen.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan kahden viimeisen tilikauden kokonaisliikevaihdon tulee olla edellisten tilinpäätöskausien vahvistettujen tilinpäätöstietojen mukaan ollut keskiarvoltaan vähintään 15 miljoonaa euroa. Jos osallistumishakemus tehdään ryhmittymän nimissä, ryhmittymän jäsenten liikevaihdot voidaan laskea yhteen. Tarjoajan taloudellista tilannetta ja luottokelpoisuutta kuvaavan ratingin tulee olla vähintään hyvällä tasolla (esim. Suomen Asiakastieto Oy:n rating-taso AA). Jos osallistumishakemus tehdään ryhmittymän nimissä,ryhmittymän jokaisen jäsenen tulee täyttää tämä vaatimus. Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa em. taloudelliset tiedot. Mikäli em. tiedot ovat saatavilla maksutta sähköisesti, ei niitä tarvitse liittää tarjoukseen.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajalla tulee olla referenssinä viimeisen viiden vuoden ajalta vähintään yksi 2000 brm2 kokoinen toimitilarakennus toteutettuna KVR-urakkamuodolla ja vähintään kaksi julkista rakennushanketta (uudisrakennus tai peruskorjaus), joista vähintään toisen tulee olla perusopetuksen koulurakennus. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa referenssiluettelo em. vaatimuksen täyttymisen osoittamiseksi. Referensseistä tulee ilmoittaa hankkeen nimi, laajuus, rakennustyyppi, arvo, ajankohta ja tilaaja yhteystietoineen. Tarjoajalla tulee olla dokumentoitu laadunvalvontajärjestelmä. Jos osallistumishakemus tehdään ryhmittymän nimissä, kaikkien ryhmittymän jäsenten tulee täyttää tämä vaatimus. Dokumentoitu laadunvalvontajärjestelmä tulee liittää tarjoukseen.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 111-222633
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
6.10.2017 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:9.10.2017 14:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27.6.2017
«« Takaisin