«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Asiantuntijapalvelu pk-yrityksen kehittämistarpeiden arvioimiseksi ja kehittämissuunnitelman laatimiseksi (Analyysi)

21.06.2017 16:31
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-015162
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 118-237019

I kohta: Hankintaviranomainen

Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo.hame@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Etelä-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Postitoimipaikka:Mikkeli
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Asiantuntijapalvelu pk-yrityksen kehittämistarpeiden arvioimiseksi ja kehittämissuunnitelman laatimiseksi (Analyysi)
Viitenumero:
HAMELY/476/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Yritysten ja johdon konsulttipalvelut. (79410000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Valtakunnallinen palvelu, jonka tavoitteena on aktivoida yritystä suunnitelmalliseen, innovatiiviseen ja pitkäjänteiseen kehittämistoimintaan. Yrittäjälle/yrityksen johdolle syntyy kokonaiskäsitys yrityksen liiketoiminnan nykytilasta, tulevaisuuden suunnasta ja toteuttamiskelpoisesta kehittämissuunnitelmasta, johon yritys sitoutuu. Palvelulla ohjataan yrityksiä suunnittelemaan tulevaa toimintaansa ja toteuttamaan kehittämissuunnitelmaansa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palvelussa kartoitetaan yrityksen liiketoiminnan osa-alueet suhteessa tulevaisuuden tavoitteisiin esimerkiksi asiakkaat, palvelut/tuote, markkinointi, jakelukanavat, talous, henkilöstö, tuotanto, verkostot, kilpailijat, toimintaympäristö ja johtaminen. Samalla suunnitellaan yrityksen kehittämismahdollisuudet 3-5 vuoden päähän kilpailuedun kirkastamiseksi. Palvelu sisältää IPR-asioiden läpikäymisen. Palvelun lopputuloksena saadaan kehittämissuunnitelma sisältäen priorisoidut kehittämistoimenpiteet. Yrittäjä / yritysjohto täyttää etukäteen työkirjan, johon kerätään tietoa yrityksen tilanteesta. Vastuuasiantuntija tutustuu yritysasiakkaan toimittamaan työkirjaan ja mahdolliseen muuhun materiaaliin ennen tapaamista. Tämän pohjalta yrittäjä ja vastuuasiantuntija käyvät läpi yrityksen tilanteen ja tulevaisuuden näkymät sekä laativat kehittämissuunnitelman. Vastuusiantuntija vastaa kehittämissuunnitelman määrämuotoisuudesta ja toimittamisesta yritykselle sekä Tilaajalle.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
21.8.2017

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.6.2017
«« Takaisin