«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Asiantuntijapalveluja pk-yrityksen kehittämissuunnitelman toteuttamisen tukemiseksi (Konsultointi)

21.06.2017 16:31
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-015160
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 118-237018

I kohta: Hankintaviranomainen

Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 29
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo.hame@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Postitoimipaikka:Mikkeli
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Asiantuntijapalveluja pk-yrityksen kehittämissuunnitelman toteuttamisen tukemiseksi (Konsultointi)
Viitenumero:
HAMELY/477/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Yritysten ja johdon konsulttipalvelut. (79410000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta sisältää viisi erilaista Pk-yrityksille suunnattua konsultointipalvelua. 1. Pk-yrityksen kasvuvalmiuksien ja liiketoiminnan uudistumisen kehittäminen 2. Pk-yrityksen tuottavuuden, talouden ja digitalisaation kehittäminen 3. Pk-yrityksen markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittäminen 4. Pk-yrityksen johtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen 5. Pk-yrityksen innovaatioiden kehittäminen liiketoimintalähtöisesti Palvelu on valmiiksi hinnoiteltu. Hinta/asiakastyöskentelypäivä 1200 euroa + alv, josta yrityksen maksuosuus 25 %. Palvelu on valtakunnallinen. Asiantuntijapalvelun kesto ja sisältö määräytyvät pk-yrityksen tarpeen mukaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä Tilaajan kanssa. Asiantuntijapalvelun tavoite konkretisoituu tilaajan tekemässä tilauksessa palveluntuottajalle. Asiantuntijapalvelu toteutetaan asiantuntijan ja pk-yrityksen yhteistyönä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Pk-yrityksen johtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yritysten ja johdon konsulttipalvelut. (79410000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palvelu sisältää toimenpiteet, joilla: - kartoitetaan ja kehitetään johtamisen ja esimiestyön laatua sekä työhyvinvointia - selvitetään henkilöstön osaamistarpeet suhteessa yrityksen tulevaisuuden tavoitteisiin - kehitetään henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin strategista suunnittelua (eli työhyvinvoinnin kehittämiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnittelu)

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Pk-yrityksen tuottavuuden, talouden ja digitalisaation kehittäminen
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yritysten ja johdon konsulttipalvelut. (79410000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palvelu sisältää toimenpiteet, joilla: - kehitetään työn sujuvuutta ja tuotantoa - kehitetään tuotanto- ja palveluprosesseja sekä niiden johtamista ottaen huomioon energian sekä materiaalin käytön hallinnan ja tehostamisen - selvitetään ja kehitetään uuden teknologian ja digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksia yrityksen toiminnassa - kehitetään yrityksen talouden strategista suunnittelua, seurantaa ja talouteen liittyvien tietojärjestelmien hyödyntämistä

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Pk-yrityksen markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittäminen
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yritysten ja johdon konsulttipalvelut. (79410000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palvelu sisältää toimenpiteet, joilla: - ohjataan yritystä markkinoinnin strategisessa suunnittelussa - kehitetään asiakkuudenhallintaa markkinointistrategian osana - analysoidaan eri viestintä- ja markkinointikanavien merkitystä, painoarvoa ja käyttökelpoisuutta ja suunnitellaan markkinoinnin toimintatapoja kehitetään markkinointiosaamista (mm. hinnoittelu, tuotteistaminen, jakelutiet, toimintaprosessit, markkinoinnin organisointi) - ohjataan suunniteltujen markkinointitoimenpiteiden kustannustehokkaaseen toteutukseen

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Pk-yrityksen kasvuvalmiuksien ja liiketoiminnan uudistumisen kehittäminen
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yritysten ja johdon konsulttipalvelut. (79410000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palvelu sisältää toimenpiteet, joilla. - määritetään ja arvioidaan yrityksen tärkeimmät kilpailuedut kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistajina - kehitetään ja vahvistetaan yrityksen liiketoiminnan parempaa hallintaa kasvun, kansainvälistymisen ja/tai muutostilanteissa - määritellään kasvutavoitteiden pohjalta, kuinka tuotteita ja palveluja markkinoidaan oikeille asiakkaille oikealla tavalla - suunnitellaan, miten kasvu toteutetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja kannattavasti - ohjataan yrityksen johtoa (hallitus, avainhenkilöt) suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen kasvua tukevaan toimintaan, ennakointiin ja sen hyödyntämiseen - tuetaan ja ohjataan yritysjohtoa kasvun, kansainvälistymisen ja/tai muutostilanteen mukanaan tuoman organisaatiomuutoksen ja strategian hallinnassa ja suunnittelussa, johtamisessa ja toteutuksessa - tuetaan omistajanvaihdoksissa tapahtuvia muutostilanteita ja turvataan liiketoiminnan jatkuvuutta omistajanvaihdoksen jälkeen

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Pk-yrityksen innovaatioiden kehittäminen liiketoimintalähtöisesti
Osa nro:
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yritysten ja johdon konsulttipalvelut. (79410000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palvelu sisältää toimenpiteet, joilla: - perehdytetään yritysjohtoa innovaatioiden kaupallistamiseen ja johtamiseen - autetaan yritystä saamaan uusia toimintamahdollisuuksia ja hyödyntämään kansainvälisiä markkinoita innovatiivisten tuote- ja palveluideoiden kehittämisellä ja kaupallistamisella - tarvittaessa tehdään korkean arvonlisän tuottamiseen liittyviä selvityksiä, mm. IPR:n ja tuotekehitykseen liittyvät esiselvitykset tai markkina-analyysit

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
21.8.2017

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.6.2017
«« Takaisin