«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kainuun ELY-keskus : Työvoimakoulutus: Kone- ja metallialan koulutus maahanmuuttajille

19.06.2017 12:29
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-015137
Tarjoukset 28.7.2017 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kainuun ELY-keskus
Y-tunnus 2296962-1
Postiosoite Kalliokatu 4
Postinumero 87100
Postitoimipaikka Kajaani
Maa Suomi
Puhelin +358295023500
Sähköpostiosoite tyovoimakoulutus.kainuu@ely-keskus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ely-keskus.fi/kainuu
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=128857&tpk=a03dbfd5-f897-458e-9307-26d074ad7848
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Työvoimakoulutus: Kone- ja metallialan koulutus maahanmuuttajille
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
KAIELY/398/2017
Hankinnan kuvaus

Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa koulutuskuvauksessa (liite 1). Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävä hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Hankinnan rahoittamiseen voidaan käyttää sekä kansallista työvoimakoulutuksen hankintaan kohdennettua määrärahaa että ohjelmakauden 2014-2020 ESR -määrärahaa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kajaani (K205)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan seuraavia lakeja ja ohjeita - Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) - Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2015) 5. luku - Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (1073/2012) - Kattava luettelo hankinnassa sovellettavista säännöksistä on liitteessä 5 (työvoimakoulutuksen erityisehdot). Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan perustellusta ja todellisesta syystä (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 125 §). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
28.7.2017 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Postiosoite PL 115
Postinumero 87101
Maa Suomi
Sähköpostiosoite kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi
Maa Suomi
Internet-osoite http://www.ely-keskus.fi/kainuu
«« Takaisin