«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Someron kaupunki : Soittimet ja musiikin opetuksen välineistöä

19.06.2017 11:20
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-015092
Tarjoukset 25.8.2017 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:
Someron kaupunki 0153082-0
Minna Mäkelä-Rönnholm
PL
31401
Somero

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Someron kaupunki
Y-tunnus 0153082-0
Yhteyshenkilö Minna Mäkelä-Rönnholm
Postiosoite PL
Postinumero 31401
Postitoimipaikka Somero
Maa Suomi
Sähköpostiosoite hankinnat@somero.fi
Internet-osoite (URL) http://www.somero.fi/tarjoupsyynnot
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Soittimet ja musiikin opetuksen välineistöä
Hankinnan kuvaus

Someron kaupunki pyytää tarjoustanne Kiiruun uuden koulun musiikin opetuksen soittimista ja muusta musiikin opetuksen sekä bänditoiminnan välineistöstä.

Kiiruun uusi koulukeskus valmistuu tammikuussa 2018.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
90000 - 100000 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Soittimet, urheiluvälineet, pelit, lelut, käsityö- ja taidetarvikkeet ja -varusteet. (37000000-8)
Päänimikkeistö
Sähköisellä vahvistimella varustetut soittimet. (37315000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Somero (K761)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Kts. hankinnan asiakirjat

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Kts. hankinnan asiakirjat

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Kts. hankinnan asiakirjat

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
25.8.2017 10.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa vähintään viisi (5) kuukautta hankintailmoituksessa määrätystä tarjousten viimeisestä jättöpäivästä lukien.

Lisätietoja

Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen hankinnat@somero.fi viimeistään 25.7.2017 klo 15:00 mennessä.

Sähköpostin aihekentässä tulee lukea: LISÄTIETOPYYNTÖ / Musiikin opetus

Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset sekä mahdolliset näistä johtuvat täydennykset tarjouspyyntöön toimitetaan kunnan kotisivuille 31.7.2017 klo 16:00 mennessä (http://www.somero.fi/hankinnat). Ainoastaan tilaajan kirjallisesti antamat lisätiedot ja -selvitykset ovat tilaajaa sitovia.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Allekirjoitettu Musiikin välineistö tarjouspyyntö 19.6.2017.pdf

Musiikin opetusvälineet tarjouslomake ja tarjojan tiedot Liite 1.xlsx

Liite 2 Tarjoajan tiedot.doc

Sopimusehdot_liite 3.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin