«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Puolustushallinnon rakennuslaitos : BAGGBYN AMPUMAKATOSTEN MELUNTORJUNTARAKENTEET, RAASEPORI

19.06.2017 09:43
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-015090
Tarjoukset 25.7.2017 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Puolustushallinnon rakennuslaitos
Y-tunnus 0988874-7
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Keskusyksikkö
Yhteyshenkilö Merja Mäkilä
Postiosoite Isoympyräkatu 10
Postinumero 49400
Postitoimipaikka Hamina
Maa Suomi
Puhelin +3582998300
Sähköpostiosoite merja.makila@phrakl.fi
Faksi +358299831251
Internet-osoite (URL) http://www.phrakl.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=129348&tpk=29b8d88e-062f-4c37-b53a-3faa1cbf1c76
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
BAGGBYN AMPUMAKATOSTEN MELUNTORJUNTARAKENTEET, RAASEPORI
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
838/0400/2017
Hankinnan kuvaus

Hankintaan (rakennusurakka) kuuluvat pistooliradan sekä 150 m kivääriradan ampumakatoksien muutostyöt paikanpäällä tehdyn esittelyn ja suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti suoritettuna. Hanke toteutetaan kokonaisurakkana. Rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön (ja YSE:n 4 §) tarkoittamana päätoteuttajana vastaten mm. kohteen työturvallisuudesta ja työmaapalveluista. Hankinnan kohde (urakka) sijaitsee Raaseporissa Uudenmaan prikaatin varuskunta-alueella sijaitsevalla ampumarata-alueella, lähin osoite on Vanha Baggbyntie. Ampumaradat sijaitsevat sotilasalueella, missä liikkuminen on rajoitettua.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Päänimikkeistö
Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt. (45310000-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Raasepori (K710)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
4.9.2017 - 15.11.2017

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Soveltuvuutta koskevat vaatimukset on määritelty tämän tarjouspyynnön kohdassa "Soveltuvuus".

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Vaatimusten täyttyminen arvioidaan pääosin tämän tarjouspyynnön kohdassa soveltuvuus.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouskilpailussa noudatetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016). Avoimessa menettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen ja asettaa saataville tarjouspyynnön, joiden perusteella kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Kansallisen kynnysarvon ylittävästä hankinnasta julkaistaan hankintailmoitus internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Puolustushallinnon rakennuslaitoksella on oikeus kieltää alihankinta kriittisiksi katsomissaan tehtävissä ja kohteissa (laki julkisista hankinnoista 1397/2016 § 77).

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
25.7.2017 10.00
Lisätietoja

Tarjoaja voi halutessaan osallistua kohteen ohjattuun esittelyyn. Kohde esitellään tiistaina 11.7.2017 klo 10:00 alkaen, kokoontuminen Dragsvikin junapysäkin kohdalla, Vanha Baggbyntie, 10640 Dragsvik. Lisätietoja antaa Sami Kallioinen sähköposti sami.kallioinen@phrakl.fi, puh. 0299 83 3024. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat vapaasti saatavana sähköisesti Tarjouspalvelu- toimittajaportaalista osoitteessa https://hanki.tarjouspalvelu.fi/.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin